3. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
MI 201 Mesleki İngilizce-3 2 0 2 2
MIS 201 Stüdyo-3 (ÖD) 4 4 6 9
MIS 201 Stüdyo-3 (ÖD) 4 4 6 9
MIS 203 İmar ve Çevre Hukuku 2 0 2 3
MIS 205 Ekonomi-1 2 0 2 3
MIS 207 Sos. Kül. Antropoloji 2 0 2 3
MIS 209 Fizik. Engel. İçin Çev.-Mek. (ÖD) 2 1 3 4
MIS 211 Bilgisayar Destekli Tas. (ÖD) 2 1 3 4
TDK 201 Türk Dili-1 2 0 2 0
TSD Teknik Seçmeli Ders-1 (ÖD) 2 1 3 3
TSD 201 Yapı Bilgisi (Kaba Yapı)-1 (ÖD) 2 1 3 0
TSD 203 Taşıyıcı Sistemler (ÖD) 2 1 3 0
TSD 205 Yapı İnşaat Sistemi (ÖD) 2 1 3 0
TSD 207 Peyzaj Ekolojisine Giriş (ÖD) 2 1 3 0
TSD 209 Kentsel Formun Tarihsel Gelişimi(ÖD) 2 1 3 0
TSD 211 Kentsel Jeoloji 2 1 3 0
TOPLAM
4. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
MI 202 Mesleki İngilizce-4 2 0 2 2
MIS 202 Stüdyo-4 (ÖD) 4 4 6 9
MIS 204 Ekonomi-2 2 0 2 3
MIS 206 Ekoloji- Fiz. Çev. Kont. 2 1 3 3
MIS 208 Kentsel Tasarım 2 1 3 3
MIS 212 Kent Sosyoloji 2 0 2 3
MIS 214 Şehircilik (ÖD) 1 1 2 3
TDK 202 Türk Dili-2 2 0 2 0
TSD Teknik Seçmeli Ders-2 (ÖD) 2 1 3 4
TSD 202 Yapı Bilgisi (İnce Yapı)-2 (ÖD) 2 1 3 0
TSD 204 Strüktür Bilgisi (ÖD) 2 1 3 0
TSD 206 Renk Teorisi ve Uygulamaları (ÖD) 2 1 3 0
TSD 208 Yapı Bilimi ve Teknolojisi (Bina Sistemleri) (ÖD) 2 1 3 0
TSD 210 Konut ve Şehircilik Kuramları 2 1 3 0
TSD 212 Enerji ve Form (Ayrıca Çevre Çalışmaları Programı) (ÖD) 2 1 3 0
TOPLAM
0
0
0
0