3. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
EGT201 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 3 0 3 5
SBK211 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 2 5
SBP201 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI 2 0 2 3
SBP203 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ 2 0 2 3
SBP205 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 2 0 2 2
SBP207 TEMEL HUKUK 2 0 2 4
SBP209 SANAT VE ESTETİK 2 0 2 2
SBK217 G.KÜLTÜR SEÇ I (TÜRK DÜNYASININ BÖLGESEL İNCELEMESİ) 2 0 2 3
SBK219 G.KÜLTÜR SEÇ I (TEKNOLOJİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) 2 0 2 3
SBP213 ALAN SEÇ I ( TÜRK MEDENİYET TARİHİ ) 2 0 2 3
SBP215 ALAN SEÇ I ( JEOMORFOLOJİ ) 2 0 2 3
TOPLAM
15
0
15
24
4. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
EGT202 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 3 0 3 3
SBK212 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2 0 2 3
SBP202 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA 4 0 4 5
SBP204 ANTROPOLOJİ 2 0 2 2
SBP206 ORTAÇAĞ TARİHİ 4 0 4 4
SBP208 BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL DEĞİŞME 2 0 2 4
SBP210 VATANDAŞLIK BİLGİSİ 2 0 2 3
SBP214 SEÇ II(TÜRK DİPLOMA.VE DIŞ POLİTİKA TAR) 2 0 2 3
SBP216 SEÇ II(COĞRAFYA TERMİNOLOJİSİ VE METODOLOJİSİ) 2 0 2 3
SBP218 SEÇ I (CUMHURİYET DÖNEMİNDE SOSYAL VE EKO. GELİŞİMİ) 2 0 2 3
SBP222 SEÇ I (TÜRKİYENİN TURİZM DEĞERLERİ) 2 0 2 3
TOPLAM
19
0
19
24