7. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
MI 401 Stüdyo-7 (ÖD) 4 4 6 9
MI 403 Yapı Fiziği 2 0 2 3
MI 405 Strüktür Bilgisi (ÖD) 2 1 3 3
MI 407 Koruma ve Restorasyon 2 0 2 3
MI 409 Yapı Donatımı 2 0 2 2
MSD Teknik Seçmeli Ders-3 (ÖD) 2 1 3 4
MSD Teknik Seçmeli Ders-4 (ÖD) 3 0 3 4
SS 413 Yaz Stajı 2 0 0 0 2
SSD 403 Ulaşım Ögelerinin Tasarımı 3 0 3 0
SSD 401 Matematiksel Modeller(ÖD) 3 0 3 0
SSD 402 Şehir Plan. Klimatik Verilerin Değerlendirme İlke. (ÖD) 2 2 3 0
SSD 404 Sosyal Değişimde Çağdaş Değişim Teorileri (ÖD) 2 2 3 0
SSD 405 Düşük Gelir Grubu İçin Konut Tasarımı-1 3 0 3 0
SSD 406 Düşük Gelir Grubu İçin Konut Tasarımı-2 2 2 3 0
SSD 407 Tarihi Çevre Planlaması 3 0 3 0
SSD 408 Geleneksel Dokuda Fiziki Çevre Anlayışı (ÖD) 2 2 3 0
SSD 409 Peyzaj Teknikleri 3 0 3 0
SSD 410 Şehirsel Mekan Kurgusunda Plan. ve Tasarım (ÖD) 2 2 3 0
SSD 411 Kentsel Arkeoloji 3 0 3 0
SSD 412 Rekreasyon Planlaması (ÖD) 2 2 3 0
TOPLAM
8. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
MI 402 Stüdyo-8 (ÖD) 4 4 6 9
MI 404 Proje Araştırma 1 1 2 6
MI 406 Yapı Yönetimi ve Ekonomisi 2 0 2 3
MI 408 Mimari Rölöve 1 1 2 4
MSD Teknik Seçmeli Ders-5 (ÖD) 2 0 2 4
MSD Teknik Seçmeli Ders-6 (ÖD) 2 2 2 4
SSD 421 Ulaşım-Toprak Kullanım İlişkisi 2 0 2 0
SSD 422 Planlamada Uygulama Sorunları (ÖD) 2 2 3 0
SSD 423 Peyzaj Tasarımı 2 0 2 0
SSD 424 Kentsel Sit Alanlarında Kentsel Tasarım Uyg. (ÖD) 2 2 3 0
SSD 425 Şehir İşletmesi 2 0 2 0
SSD 426 Kırsal Alan Planlaması (ÖD) 2 2 3 0
SSD 427 Kentsel Donatım 2 0 2 0
SSD 428 Planlamada Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÖD) 2 2 3 0
SSD 429 Bölge Planlamada Analiz Teknikleri 2 0 2 0
SSD 430 Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Stratejileri (ÖD) 2 2 3 0
SSD 431 Bilgi Çağında Mekansal Değişim ve Dönüşüm 2 0 2 0
SSD 432 Olağan Dışı Durumlar İçin Planlama Teknikleri (ÖD) 2 2 3 0
TOPLAM
0
0
0
0