7. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
TRHS 401 OSMANLI DİPLOMATİKASI I 2 0 2 2
TRHS 403 RUSYA VE KAFKASYA TARİHİ 2 0 2 2
TRHS 405 TARİH FELSEFESİ 2 0 2 2
TRHS 407 İRAN TARİHİ 2 0 2 2
TRHS 409 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ 2 0 2 2
TRHS 411 TARİH SOSYOLOJİSİ 2 0 2 2
TRHS 413 TÜRK TARİHİNDE KADIN 2 0 2 2
TRHT 401 MEZUNİYET ÇALIŞMASI I 0 2 1 8
TRHZ 401 T.C. DIŞ POLİTİKASI 2 0 2 6
TRHZ 403 OSMANLI TARİHİ (1774-1876) 4 0 4 8
TOPLAM
8. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
TRHS 402 OSMANLI DİPLOMATİKASI II 2 0 2 2
TRHS 404 BALKAN TARİHİ 2 0 2 2
TRHS 408 OSMANLI DEVLETİNDE BİLİM VE EĞİTİM 2 0 2 2
TRHS 410 OSMANLI SOSYAL TARİHİ 2 0 2 2
TRHS 412 TÜRK BASIN TARİHİ 2 0 2 2
TRHT 402 MEZUNİYET ÇALIŞMASI II 0 2 1 8
TRHZ 402 T.C. EKONOMİK VE SOSYAL TARİHİ 2 0 2 4
TRHZ 404 OSMANLI TARİHİ (1876-1918) 4 0 4 6
TRHZ 406 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ 2 0 2 6
TOPLAM
0
0
0
0