Amaçlar : Mekatronik alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, sayısal ve akademik düşünme gücüne sahip, bilimsel üretim gücüne sahip, ileri düzeyde mesleki bilgi ve beceriye sahip, bilişim araç ve gereçlerini etkin ve verimli kullanabilen, öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam boyu öğrenme düşüncesini benimseyen, sorumluluk almaktan kaçınmayan, uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeye katkıda bulunan ve etik davranış bilinciyle hareket eden mühendisler yetiştirmektir.

 

BÖLÜM ÖĞRENME ÇIKTILARI

SIRALI

ÖÇ-1 :

Temel bilimler olan, matematik, fen ve mühendislik bilgi ve deneyimlerini uygulayabilir.

ÖÇ-2 :

Laboratuarlarda ya da sahada deneyler yapıp sonuçlarını analiz edebilir.

ÖÇ-3 :

Gerekli performans ölçütlerini karşılayacak biçimde bir sistem ya da süreci tasarlayabilir.

ÖÇ-4 :

Çok disiplinli takımlarda çalışma ve bilgi paylaşımı yapabilir.

ÖÇ-5 :

Mühendislik problemlerini tanımlayıp özgün çözümler bulabilir.

ÖÇ-6 :

Mesleki ve etik sorumluluk edinip, mesleğini doğru amaçlar için kullanarak insanlık yararına çalışma yapabilir.

ÖÇ-7 :

İletişim kurma, kendisini özgürce ifade edebilme ve yeni fikirler geliştirme becerisine sahip olabilir.

ÖÇ-8 :

Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitime sahip olabilir.

ÖÇ-9 :

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olabilir.

ÖÇ-10 :

Çağın sorunları hakkında bilgili olup, Mekatronik Mühendisliği alanındaki mesleğini kendi ve toplum menfaatleri için severek ve inanarak yapar.

ÖÇ-11 :

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisine sahip olur.

ÖÇ-12 :

Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimini planlayabilme becerisine sahip olabilir.

ÖÇ-13 :

Mekatronik Mühendisliği ile ilgili proje planlaması yapma ve detay belirleyebilme becerisine sahip olabilir.

ÖÇ-14 :

Literatür takibi, teknik sunu yapma, anlama ve makale yazma seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olabilir.

ÖÇ-15 :

Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, mesleğini uygulamada özgüvene sahip, özgün yollar bulabilme becerisine sahip olabilir.

 

SINIFLANDIRILMIŞ

YETKİNLİK

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bilgi

-Kuramsal -Uygulamalı

  Mühendislik problemlerini tanımlayıp özgün çözümler bulabilir.
   Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern

araçları kullanma becerisine sahip olur.
   Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimini planlayabilme becerisine

sahip olabilir.

Beceriler

-Kavramsal -Bilişsel

   Matematik, fen ve mühendislik bilgi ve deneyimlerini uygulayabilir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

   Çok disiplinli takımlarda çalışma ve bilgi paylaşımı yapabilir.

Öğrenme Yetkinliği

   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme

becerisine sahip olabilir.
   Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, mesleğini uygulamada özgüvene sahip,

özgün yollar bulabilme becerisine sahip olabilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

  Gerekli performans ölçütlerini karşılayacak biçimde bir sistem ya da süreci

tasarlayabilir.
   İletişim kurma, kendisini özgürce ifade edebilme ve yeni fikirler geliştirme

becerisine sahip olabilir.
   Literatür takibi, teknik sunu yapma, anlama ve makale yazma seviyesinde

İngilizce bilgisine sahip olabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

  Deney tasarlayıp, yapıp sonuçlarını analiz edebilir.
   Mesleki ve etik sorumluluk edinip, mesleğini doğru amaçlar için kullanarak

insanlık yararına çalışma yapabilir.
   Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini

anlamak için gerekli genişlikte eğitime sahip olabilir.
   Çağın sorunları hakkında bilgili olup, Mekatronik Mühendisliği

alanındaki mesleğini kendi ve toplum menfaatleri için severek ve inanarak

yapar.
   Mekatronik Mühendisliği ile ilgili proje planlaması yapma ve detay

belirleyebilme becerisine sahip olabilir.

 

KARŞILAŞTIRMALI


-Kuramsal -Uygulamalı

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 

Mühendislik problemlerini tanımlayıp özgün çözümler

bulabilir.

1

1

 

Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan

teknikleri ve modern araçları kullanma becerisine sahip

olur.

1

1

 

Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimini

planlayabilme becerisine sahip olabilir.

1

1

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 

 1. Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

 

Beceriler

-Kavramsal -Bilişsel

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Matematik, fen ve mühendislik bilgi ve

deneyimlerini uygulayabilir.

1

1,2

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 2. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 5. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Çok disiplinli takımlarda çalışma ve bilgi

paylaşımı yapabilir.

1,2

1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinliklerini planlayabilme ve yönetebilme.
 1. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

Öğrenme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği

bilinci ve bunu gerçekleştirebilme

becerisine sahip olabilir.

1,2,3

1,2,3,4,5,6,7

Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp,

mesleğini uygulamada özgüvene sahip,

özgün yollar bulabilme becerisine sahip

olabilir.

1,2,3

1,2,3,4,5,6,7

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
 1. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 3. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 4. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 5. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 7. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Gerekli performans ölçütlerini

karşılayacak biçimde bir sistem ya da

süreci tasarlayabilir.

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

İletişim kurma, kendisini özgürce ifade

edebilme ve yeni fikirler geliştirme

becerisine sahip olabilir.

1,2,5

1,3,4,5

Literatür takibi, teknik sunu yapma,

anlama ve makale yazma seviyesinde

İngilizce bilgisine sahip olabilir.

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 2. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 3. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 4. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 5. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

Alana Özgü Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Deney tasarlayıp, yapıp sonuçlarını

analiz edebilir.

1

1,2,3

Mesleki ve etik sorumluluk edinip,

mesleğini doğru amaçlar için kullanarak

insanlık yararına çalışma yapabilir.

1

1,3

Mühendislik çözümlerinin evrensel ve

toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak

için gerekli genişlikte eğitime sahip

olabilir.

1,2

1,3

Çağın sorunları hakkında bilgili olup,

Mekatronik Mühendisliği alanındaki

mesleğini kendi ve toplum menfaatleri

için severek ve inanarak yapar.

1

1,2,3

Mekatronik Mühendisliği ile ilgili proje

planlaması yapma ve detay

belirleyebilme becerisine sahip olabilir.

1

1,2,3

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 2. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 3. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.