AMAÇLAR

 Tarih Bölümü,  Tarih  biliminin  ve  Tarih  bilimine  yardımcı olan bilimlerin her dalında öğrencilerine geniş bir bilgi birikimi kazandırmayı hedeflemekte ve Tarih Bölümü öğrencilerinin tarihi olaylar üzerine farklı açılardan bakmalarını sağlayarak bilgi birikimlerini yeniden şekillendirmelerini amaç edinmektedir. Bölümün misyonu modern teknikleri kullanarak karşılaştırmalı tarih anlayışıyla, genel tarih içerisinde  Türk tarihini tüm yönleriyle incelemektir.

 

SIRALI

ÖÇ-1 :

 Sosyal bilimler ve tarih bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olmalı.

ÖÇ-2 :

 Edindiği bilgileri, tarihî konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli.

ÖÇ-3 :

 Tarihî araştırmalara yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli.

ÖÇ-4 :

 Tarihî olayları tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve değerlendirebilmeli.

ÖÇ-5 :

 Araştırmalarda konunun tespiti, araştırılması, kaleme alınması ve değerlendirilmesi aşamasında meslekî etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli.

ÖÇ-6 :

 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli.

ÖÇ-7 :

 Tarihi araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların evrensel ve toplumsal etkilerini neden-sonuç ilişkisi içinde kavrayabilmeli

ÖÇ-8 :

 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli

ÖÇ-9 :

 Yeni tarihi araştırmaların ve diğer ilgili alanlardaki yeni gelişmelerin takibini yapabilmeli ve bilgilerini güncelleyebilmeli

ÖÇ-10:

 Tarih araştırmaları için gerekli yöntemleri ve araçları kullanabilmeli

ÖÇ-11:  Tarihi hadiseleri pek çok yönden ele alabilmeli neden sonuç ilişkisi içinde analiz ve sentez yapabilmeli
ÖÇ-12:  Her türlü tarihi hadiseyi ve sosyal gelişmeyi araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli
ÖÇ-13:
 Temel tarihi bilgileri kavrama becerisine sahip olmalı
ÖÇ-14:  Bilgi teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahip olmalı
ÖÇ-15:  Tarihî dönemlerle ilgili değişik konular karşısında, araştırmaya yönelik gereksinimleri belirleyebilmeli ve süreci tasarlayabilmeli.

 

SINIFLANDIRILMIŞ

YETKİNLİK

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bilgi

-Kuramsal

-Uygulamalı

  Edindiği bilgileri, tarihî konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli.
   Tarihî dönemlerle ilgili değişik konular karşısında, araştırmaya yönelik gereksinimleri belirleyebilmeli ve süreci tasarlayabilmeli.
   Tarihî olayları tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve değerlendirebilmeli.
   Araştırmalarda konunun tespiti, araştırılması, kaleme alınması ve değerlendirilmesi aşamasında meslekî etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli.
   Tarihi araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların evrensel ve toplumsal etkilerini neden-sonuç ilişkisi içinde kavrayabilmeli
   Yeni tarihi araştırmaların ve diğer ilgili alanlardaki yeni gelişmelerin takibini yapabilmeli ve bilgilerini güncelleyebilmeli
   Temel tarihi bilgileri kavrama becerisine sahip olmalı

Beceriler

-Kavramsal

-Bilişsel

 Sosyal bilimler ve tarih bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olmalı.
   Tarihî araştırmalara yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli.
   Tarih araştırmaları için gerekli yöntemleri ve araçları kullanabilmeli
   Tarihi hadiseleri pek çok yönden ele alabilmeli neden sonuç ilişkisi içinde analiz ve sentez yapabilmeli
   Bilgi teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahip olmalı

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 Tarihî dönemlerle ilgili değişik konular karşısında, araştırmaya yönelik gereksinimleri belirleyebilmeli ve süreci tasarlayabilmeli.

Öğrenme Yetkinliği

 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

  Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli.

Alana Özgü Yetkinlik

 Her türlü tarihi hadiseyi ve sosyal gelişmeyi araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli

 

KARŞILAŞTIRMALI

Bilgi

-Kuramsal -Uygulamalı

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Temel tarihi bilgileri kavrama becerisine sahip olmalı

         1             1

Yeni tarihi araştırmaların ve diğer ilgili alanlardaki yeni gelişmelerin takibini yapabilmeli ve bilgilerini  güncelleyebilmeli

         1             1

Tarihi araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların evrensel ve toplumsal etkilerini neden-sonuç ilişkisi içinde kavrayabilmeli

         1             1

Araştırmalarda konunun tespiti, araştırılması, kaleme alınması ve değerlendirilmesi aşamasında meslekî etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli.

         1

1

Edindiği bilgileri, tarihî konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmeli ve  sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli.

         1

1

Tarihî dönemlerle ilgili değişik konular karşısında, araştırmaya yönelik gereksinimleri belirleyebilmeli ve süreci tasarlayabilmeli.

         1              1

Tarihî olayları tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve değerlendirebilmeli.

         1              1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
  1. Beşeri bilimler alanında kazanılan       yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

Beceriler

-Kavramsal

-Bilişsel

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 Sosyal bilimler ve tarih bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olmalı.

 1

 1

 Tarihî araştırmalara yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli.

 2

2

 Tarih araştırmaları için gerekli yöntemleri ve araçları kullanabilmeli

 1

1

 Tarihi hadiseleri pek çok yönden ele alabilmeli neden sonuç ilişkisi içinde analiz ve sentez yapabilmeli           2              2
 Bilgi teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahip olmalı

 1

              1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 

 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 

 
 1. Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 2. Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 Tarihî dönemlerle ilgili değişik konular karşısında, araştırmaya yönelik gereksinimleri belirleyebilmeli ve süreci tasarlayabilmeli.

2

 2

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 

 1. Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için  bireysel olarak bağımsız çalışabilme veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

 2. Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilme.

 3. Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlayabilme.

 

 1.  alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için nbireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 2.  sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 3.  Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

Öğrenme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli

 

 

 

         3

 

3

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
 
 1. Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 2. Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli.

4

 4

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 
 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

 

 1. Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 2. Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 3. Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 4. Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
 5. Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Her türlü tarihi hadiseyi ve sosyal gelişmeyi araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli

 2  2

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 2. Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 3. Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 4. Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
 5. Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.