ECTS:

Yıl / Yarıyıl  
Ders Düzeyi  
Yazılım Şekli  
Bölümü  
Ön Koşul  
Öğretim Sistemi  
Dersin süresi  
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  
Staj  
 
Dersin Amacı
 
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :      
ÖÇ - 2 :      
ÖÇ - 3 :      
ÖÇ - 4 :      
ÖÇ - 5 :      
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1    
 Hafta 2    
 Hafta 3    
 Hafta 4    
 Hafta 5    
 Hafta 6    
 Hafta 7    
 Hafta 8    
 Hafta 9    
 Hafta 10    
 Hafta 11    
 Hafta 12    
 Hafta 13    
 Hafta 14    
 Hafta 15    
 Hafta 16    
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav      

 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı      

 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim      
Sınıf dışı çalışma      
Arasınav için hazırlık      
Arasınav      
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık      
Dönem sonu sınavı      

Toplam iş yükü