Kuruluş
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 23 Haziran 2012 tarihinde kurulmuştur. İlahiyat Fakültesinde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi bölümleri bulunmaktadır. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümüne 2013-2014 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmıştır.
Kazanılan Derece
Eğitim öğretim programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden  öğrencilere İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği alanında lisans diploması verilmektedir.
Derecenin Seviyesi
Lisans
Çalışma Şekli
Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
1- Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, 
2- Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)`ndan yeterli puanı almak.
Öncel Eğitim Tanımlaması
Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Amasya Üniversitesi`nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Derceye Yönelik Kurallar
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.
Program Profili
Bölümümüz, dini, asıl kaynaklarından araştırarak öğrenen ve bilimsel verilere dayanarak yorumlayan, dini ve kültürel mirası geliştiren ve karşılaşılan problemlere çözüm üretebilen, yapıcı eleştiriye, farklı görüş ve inançlara saygılı, yeni bilgilere açık olan ve kendini geliştirebilen, alanında bilimsel bilgi üretme becerisine sahip Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri yetiştirmek için çağdaş bilimsel verileri dikkate alan bir eğitim verilmesini amaç edinmiştir.

Bölümümüz; sosyal bilim olarak din öğretimi anlayışı doğrultusunda, mezhepler üstü ve dinler arası açılımlı bir anlayış bağlamında din hakkında doğru bilgileri verecek nitelikte öğretim ve öğrenme becerileri ile donanmış, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmenleri yetiştirmeyi hedef edinmiştir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler, bütün derslerden en az bir ara sınav ve birde dönem sonu yapılan final sınavına tabi tutulurlar. Ara sınavın/sınavların başarı notuna katkısı %40, final sınavının başarı notuna katkısı ise % 60`tır. Bu sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir ve final sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bu sınavlar sonucunda, başarı notu 60 ve üzeri olan öğrenciler lgili dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları
Programda mevcut olan 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Mezunların İstihdam Profilleri
Resmi ve özel kurumlarda öğretmen olurlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, AMASYA
Telefonu: +90 358 2600064
Faks: +90 358 2180161
E-mail: ilahiyat@amasya.edu.tr
Web Adresi: www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları