Kuruluş
1994 yılında Amasya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hemşirelik önlisans proğramı olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. 02 Kasım 1996 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ismi Amasya Sağlık Yüksekokulu olarak değiştirilmiş ve 4 yıllık hemşirelik lisans eğitimi vermeye başlamıştır. 2009-2010 öğretim yılında Ebelik bölümü, 2011-2012 öğretim yılında Beslenme ve Diyetetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümleri açılmıştır. Sağlık Yüksekokulu 2017 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi olmuş ve Ebelik ve Hemşirelik bölümlerinde eğitim-öğretim devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere HEMŞİRELİK alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi
Lisans
Çalışma Şekli
Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
1-Lise ve dengi okul diploması                                                2-Yükseköğrenime giriş sınavı (YGS)`dan yeterli puan
Öncel Eğitim Tanımlaması
Diğer eğitim kurumlarından alınan ders içeriklerinin bölümümüzde verilen ders içeriklleri ile uyumlu olması ve bölüm başkanlığının uygun görmesi halinde, öğrenci ilgili derslerden muaf tutulmaktadır.
Program Profili
Hemşirelik birey-aile-toplumla ilgilenen bir programdır. Sağlıklı ya da hasta birey-aile-toplumun sağlık gereksinimlerini, risk faktörlerini belirler, bunların nedenlerini araştırır, uygun hemşirelik girişimlerini (bakım, eğitim, danışmanlık vb) yapar, yaptığı girişimlerin sonuçlarını değerlendirir. Koruyucu, tedavi - bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde hemşirelik hizmetleri verir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40,  yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Ancak uygulamalı dersler için ara sınav notuna uygulama notu eklenerek ikiye bölünür, bu notun % 40’ı alınır. Sonrasında yıl sonu sınavı notuna uygulama notu eklenip ikiye bölünür ve bu notun % 60’ ı alınır. Bu iki notun toplanması ile yılsonu başarı notu elde edilir. Öğrencinin, yılsonu sınav notunun en az elli ( 50), başarı notunun ise en az altmış (60) olması zorunludur. Yılsonu sınavı notu 50‟nin altında olan öğrenci, doğrudan başarısız sayılır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulur.
Mezuniyet Şartları

1- Programda mevcut olan (toplam 196 kredi) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak

2- 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak

Mezunların İstihdam Profilleri
Hemşireler kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Hemşireler, kamu ve özel hastanelerde, toplum sağlığı merkezlerinde, okullarda, huzurevlerinde, çocuk yuvalarında çalışmaktadırlar. Ayrıca sağlık yüksekokulları, hemşirelik yüksekokulları ve sağlık bilimleri fakültelerinde de çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve YDS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi:Amasya Üniversitesi İpekköy Yerleşkesi
Telefonu: +90 (358) 218 17 67
Faks: +90 (358) 218 47 60
E-Posta: syo@amasya.edu.tr
Web Adresi:http://www.amasya.edu.tr/akademik/yuksekokullar/saglik-yuksekokulu.aspx
    

Bölüm Olanakları

Hemşirelik Bölümü, Amasya Üniversitesi İpekköy Yerleşkesinde eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmektedir. Bölümde 1 adet hemşirelik beceri laboratuarı, 1 adet anatomi laboratuarı bulunmaktadır. Sınıfların tümünde bilgisayar ve projeksiyon cihazı mevcuttur. Diğer bölümlerle ortak kullanılan bir bilgisayar odası  (kablolu kablosuz internet erişimi), bir kafeterya ve yemekhane vardır.Beceri laboratuarında her türlü tıbbi girişimlerin (damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşlukların tüp uygulama vb) yapılabildiği 1 adet tam boy yetişkin maket, 1 adet tam boy kalp-solunum masajı yapılabilen CPR maketi, 2 tane kol, 2 tane kalça maketi, 1 tane baş maketi, 3 tane bebek maket, 1 adet kalp-solunum masajı yapılabilen CPR maketi, tansiyon aletleri, steteskoplar, enjektör ve kataterler gibi tıbbi sarf malzemeler bulunmaktadır. Kadın doğum ve hastalıkları dersinde ebelik beceri laboratuarından faydalanma olanağı vardır. Yine beceri laboratuarında uygulama maketleri yanında, projeksiyon cihazı ve bilgisayar bulunmaktadır.