Kuruluş
1994-1995 Öğretim yılında Amasya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adı altında önlisans programı olarak eğitim-öğretime başlanmıştır. 02 Kasım 1996 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ismi Amasya Sağlık Yüksekokulu olarak değiştirilmiş ve 1997-1998 öğretim yılından itibaren 4 yıllık hemşirelik lisans eğitimi vermeye başlamıştır. 2009-2010 eğitim öğretim yılında Ebelik Bölümü, 2011-2012 öğretim yılında Beslenme ve Diyetetik ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümleri açılmıştır.  Yüksekokulumuzda ikinci öğretim yapılmamaktadır. Ebelik ve hemşirelik bölümlerinde eğitim öğretim devam etmekte ve 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir.
Kazanılan Derece
   Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere EBELİK alanında lisans diploması verilir.
    Derecenin Seviyesi
 Lisans 
Çalışma Şekli
  Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları

 1-Lise ve dengi okul diploması                   

2-Yüksek Öğrenime Giriş Sınavı (YGS2)`den yeterli puan

3-Sağlık durumu, askerlik görevi vb. yönlerden engelli olmama

Öncel Eğitim Tanımlaması
 1-Lise ve dengi okul diploması

2-Yüksek Öğrenime Giriş Sınavı (YGS2)`den yeterli puan

3-Sağlık durumu, askerlik görevi vb. yönlerden engelli olmama
Derceye Yönelik Kurallar

1-Programda mevcut olan (toplam 186 kredi) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 

2- 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak

Program Profili
  Ebelik programı, gebelik sırasında, doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığın sağlanması, normal doğumların yaptırılması, yenidoğanın bakımı ve aile planlaması danışmanlığının gerçekleştirilmesine yönelik eğitim verir. Sağlıklı ya da hasta birey-aile-toplumun sağlık gereksinimlerini, risk faktörlerini belirler, bunların nedenlerini araştırır, uygun ebelik girişimlerini (bakım, eğitim, danışmanlık vb) yapar, yaptığı girişimlerin sonuçlarını değerlendirir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Ancak uygulamalı dersler için dönem süresince iki kez uygulama notu ve yarıyıl içi çalışma notu (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) verilip, değerlendirmeleri 100 üzerinden yapılır ve ara sınav ile yarıyıl sonu sınavına eklenir. Uygulamalı dersler için ara sınav notuna uygulama notu eklenerek ikiye bölünür, bu notun % 40’ı alınır. Yıl sonu sınavı notuna uygulama notu eklenip ikiye bölünür ve bu notun % 60’ ı alınır. Bu iki notun toplanması ile yılsonu başarı notu elde edilir. Öğrencinin, yılsonu sınav notunun en az elli ( 50), başarı notunun ise en az altmış (60) olması zorunludur. Yılsonu sınavı notu 50‟nin altında olan öğrenci, doğrudan başarısız sayılır.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulur.
Mezuniyet Şartları
 Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin ve stajların tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere EBELİK alanında lisans diploması verilir. Ayrıca; Ebelik Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmeleri için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri de gereklidir:

a) En az 100 doğum öncesi muayene yapmaları,

b) En az 40 gebe izlemini yapmaları,

c) 40 normal (spontan) doğum yaptırmaları (Doğum yapacak kadın sayısını azlığı nedeniyle bu sayıya ulaşılamazsa öğrencilerin 20 doğuma yardımcı olması koşulu ile bu sayı 30’a indirilebilir)

ç) Bir veya iki “makat doğuma” yardım etmeleri (yapamamaları halinde simülason maketi üzerinde gerçekleştirme)

d) En az 100 normal doğum sonrası anne ve yenidoğan izlemi yapmaları (muayene dahil),

e) En az 40 riskli gebe veya doğum/doğum sonrası anne izlemi yapmaları,

f) Bir veya iki özel bakım gerektiren prematüre, postmatüre veya sağlık sorunu olan yenidoğan izlemi yapması,

g) Bir veya iki epizyotomi uygulaması ve dikişe başlaması gereklidir. Epizyotomi ve dikiş atma deneyimi, dikiş pratiği, epizyotomi sonrası yaranın dikilmesini ve basit parineal yırtığın dikilmesi,

h) Jinekoloji obstetri alanlarında ve yenidoğan (ya da neonatal dönem bebeklerin) ile annelerin gözlenmesi ve bakımını kapsamalı,

Mezunların İstihdam Profilleri
Bu programdan mezun olan öğrenciler, kamu ve özel hastanelerde, Sağlık Yüksekokulları ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Aile sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve YÖKDİL, YDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi:  Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 05100               İPEKKÖY YERLEŞKESİ/AMASYA
Telefonu: (358) 218 17 67 - (358) 218 78 00
Faks: (358) 218 47 60
E-Posta: sbf@amasya.edu.tr
Web Adresi: www.amasya.edu.tr
    

Bölüm Olanakları

Ebelik Bölümü, Amasya Üniversitesi İpekköy Yerleşkesinde eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmekte olup, bölümün alt yapı ve laboratuar imkanları şöyledir: sınıfların tümünde bilgisayar ve projeksiyon cihazı mevcuttur. Diğer bölümlerle ortak kullanılan bir bilgisayar odası  (kablolu kablosuz internet erişimi), bir kafeterya ve yemekhane vardır. Ebelik öğrencilerinin belli uygulama ve simülasyonları izleyebilecekleri yeterli donanıma sahip bir beceri laboratuarı bulunmaktadır. Beceri laboratuarında doğum simülasyonu için 2 adet tam boy yetişkin doğum maketi bulunmaktadır. Aynı zamanda bu maketler üzerinde temel tıbbi girişimler (damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına tüp uygulama vb) de yapılabilmektedir. İki adet jinekolojik masa ve bir hasta yatağı, kalp-solunum masajı yapılabilen CPR maketi, yeterli sayıda epizyotomi simülatörleri, pelvik muyene ve RİA uygulama maketi, vajinal tuşe maketleri, yenidoğan bakım ve uygulama maketi (bebek maketler), föteskoplar, NST (Non-stres Test) cihazı, İntrauterin fertilizasyon ve fetal gelişimi aylara göre gösteren maketler, jinekolojik enfeksiyon ya da lezyonların tanısında kullanılabilen uterus ve serviks maketleri, plasental yapı ve plasental dolaşımı gösteren maketler, tansiyon aletleri, dereceler, baskül, aspiratör, enjektör ve kateterler vb malzeme bulunmaktadır.

Ebelik laboratuarında beceri uygulama maketleri yanı sıra, projeksiyon cihazı ve bilgisayar bulunmaktadır.

Gerektiğinde hemşirelik beceri laboratuvarı ve anatomi laboratuarları ile karşılıklı faydalanmak olanağı da vardır.