Kuruluş

13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 02.11.2009 tarih ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.

Kazanılan Derece
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Derecenin Seviyesi
Lisans
Çalışma Şekli
Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
1- Lise ve/veya Mesleki veTeknik Ortaöğretim Kurumu (MTOK) okul diplomasına sahip olmak,
2-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS)`nda belirlenen alandan (MF-4) yeterli puanı almak.
Öncel Eğitim Tanımlaması
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları (MTOK) kaynağından gelen öğrencilerin bir yıl süreli Bilimsel Hazırlık Programını (Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim-Öğretim veSınav Yönergesine uygun olarak) başarı ile tamamlaması gerekmektedir.
Dereceye Yönelik Kurallar

1) MTOK kaynağından gelen öğrenciler için lisans programına başlamadan önce Bilimsel Hazırlık Programınışarıylatamamlamak

2) Lisans programındaki öğrenciler içinTeknoloji Fakültesi Staj Yönergesi`nde belirtilen 72 işgünü stajfaaliyetlerini başarıylatamamlamak.

3)Toplam kredi sayısı 167 kredi, 240 AKTS kredi olmak üzere; lisans programında mevcut olanderslerintümünü başarıylatamamlamakve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.

Program Profili

Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde, çeşitli üniversitelerin mühendislik fakültelerine bağlı Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümlerinde halihazırda verilentemel mühendislik bilimlerine dayalı derslerin yanında; uygulamaağırlıklı mühendislik alan eğitimi verilmektedir. Burada amaçülkemizin sanayisektörünün ihtiyaç duyduğu uygulamabecerisi yüksekelektrik ve elektronikmühendisleri yetiştirmektir. Öğrenciler,bölüme ait uygulama laboratuarlarındaki imalatsistemleri ve tezgahlarda uygulamalı eğitim aldıkları; klasik ve modern imalat teknolojilerini uygulamalı olaraköğrendikleri ve uzun süreli işyeri stajı ile birebir sanayi kuruluşlarında mezun olana kadar ki süreçte uygulamaimkanlarıbuldukları için,mezun olduktan sonra sektörde göreve başladıklarında, kısa sürede iş yeri üretimineuyum sağlayabilecekve çalıştığı firmada kısa bir sürede sorumluluk alabileceklerdir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
1) Bilimsel Hazırlık Programı için bir yıllık programınsonunda genel başarı notu 60 puan ve üzerinde olmalıdır. 2)Lisans programında her dersin başarı notu 100 üzerinden 60 puan ve üzerinde olmalıdır.
Mezuniyet Şartları
4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve72 iş günü mesleki stajını tamamlayan öğrencilere ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Şeyhcui Mah. Kemal Nehrozoğlu Cad. 05189/Amasya
Telefonu: (0358) 260 00 66-67-68-69
Faks:(0358) 260 00 70
E-Posta:teknoloji@amasya.edu.tr
Web Adresi: www.amasya.edu.tr/akademik/fakulteler/teknoloji-fakultesi
 
Bölüm Ortakları