Kuruluş

13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 02.11.2009 tarih ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.

Kazanılan Derece
Makine Mühendisi
Derecenin Seviyesi
Lisans
Çalışma Şekli
Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
1- Lise ve/veya Mesleki veTeknik Ortaöğretim Kurumu (MTOK) okul diplomasına sahip olmak,
2- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS)`nda belirlenenalandan (MF-4) yeterli puanı almak.
Öncel Eğitim Tanımlaması
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları (MTOK) kaynağından gelen öğrencilerin bir yıl süreli Bilimsel Hazırlık Programını (Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine uygun olarak) başarı ile tamamlaması gerekmektedir.
Dereceye Yönelik Kurallar

1) MTOK kaynağından gelen öğrenciler için lisans programına başlamadan önce Bilimsel Hazırlık Programını başarıyla tamamlamak 2) Lisans programındaki öğrenciler için Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesi`nde belirtilen 72 işgünü staj faaliyetlerini başarıyla tamamlamak. 3) Toplam kredi sayısı 177 kredi, 240 AKTS kredi olmak üzere; lisans programında mevcut olanderslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.

Program Profili

Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde, çeşitli üniversitelerin mühendislik fakültelerine bağlı makine mühendisliği bölümlerinde halihazırda verilen temel mühendislik bilimlerine dayalı derslerin yanında; uygulama ağırlıklı mühendislik alan eğitimi verilmektedir. Burada amaç ülkemizin sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek makine mühendisleri yetiştirmektir. Öğrenciler, bölüme ait uygulama laboratuarlarındaki imalat sistemleri ve tezgahlarda uygulamalı eğitim aldıkları; klasik ve modern imalat teknolojilerini uygulamalı olarak öğrendikleri ve uzun süreli işyeri stajı ile birebir sanayi kuruluşlarında mezun olana kadar ki süreçte uygulama imkanlarıbuldukları için,mezun olduktan sonra sektörde göreve başladıklarında, kısa sürede iş yeri üretimine uyum sağlayabilecekve çalıştığı firmada kısa bir sürede sorumluluk alabileceklerdir. Makine Mühendisliği Bölümünde imalat teknolojileri klasiktakım tezgahlarıile CAD, CAM, CNC uygulamalı olarak öğretilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1) Bilimsel Hazırlık Programı için bir yıllık programın sonunda genel başarı notu 60 puan ve üzerinde olmalıdır. 2)Lisans programında her dersin başarı notu 100 üzerinden 60 puan ve üzerinde olmalıdır.

Mezuniyet Şartları
Programda mevcut olan (toplam 177 kredi/240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 72 iş günü mesleki stajını tamamlayan öğrencilere MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Makine Mühendisliği bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Şeyh Cui Mah. Kemal Nehrozoğlu Cad. Amasya
Telefonu: (0358) 260 00 66-67-68-69
Faks: (0358) 260 00 70
E-Posta: teknoloji@amasya.edu.tr
Web Adresi: www.amasya.edu.tr/akademik/fakulteler/teknoloji-fakultesi
 
Bölüm Ortakları