Kuruluş
Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi`ne bağlı Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ilk olarak 2006 yılında Üniversitenin kuruluşu ile Fakülte bünyesinde yer almıştır. Üniversitenin gelişmesi bağlamında yapılan çalışmalar sonucu 2009 yılında Bölüm Anabilim dalları kurularak eğitim- öğretim için kadro oluşturulmaya başlanmıştır. İlk öğrencilerini ise 2012-2013 eğitim öğretim yılında almıştır.  
Kazanılan Derece
Bölümümüzü başarıyla tamamlayan öğrencilere Şehir ve Bölge Planlama lisans diploması verilir. 
Derecenin Seviyesi
Bölümümüz lisans seviyesinde eğitim vermektedir. 
Çalışma Şekli
Bölümümüz tam zamanlı olarak eğitime devam etmektedir. 
Kabul ve Kayıt Şartları
Bölümümüze kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavlarından (LYS) aldıkları puan ve tercihlere göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilir. Ayrıca bölümümüz "Amasya Üniversitesi, Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi kapsamında yabancı uyruklu öğrencileri kabul etmektedir. Bunların yanısıra, yurt içi veya yurt dışında eşdeğer bir programında öğrenime başlamış öğrenciler yatay geçiş için başvuru yapabilirler.
Öncel Eğitim Tanımlaması
Mimarlık Fakültesinde Yüksek Öğretim Kurumlarında "Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" esasları çerçevesinde derslerin % 30`u İngilizce olarak verilmektedir. Bu yüzden bölüme başlayacak olan öğrenciler her sene başında yapılan İngilizce muafiyet sınavını geçmek zorundadırlar. Bu sınavı geçemedikleri takdirde yine adı geçen yönetmelik hükümleri çerçevesinde zorunlu hazırlık sınıfını başarmak durumundadırlar. Bu sınavı başarıyla geçen veya Hazırlık sınıfını başarıyla geçen öğrenciler YD kodlu İngilizce dersinden muaf tutulurlar. Bununla birlikte, bölümde 6 dönem boyunca İngilizce bilgi ve becerisini pekiştirmek amacıyla Mesleki İngilizce dersleri okutulmaktadır. Bunların yanısıra, başka üniversitelerden alınan ders içeriklerinin bölümümüzde verilen ders içerikleri ile uyumlu olması ve bölüm başkanlığının uygun görmesi halinde öğrenci ilgili derslerden muaf tutulabilir.  
Derceye Yönelik Kurallar
Bölümümüz öğrencilerin bölümü başarıyla tamamlayabilmeleri için eğitim programımızda yer alan toplam 240 AKTS`lik derslerin tümünü başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Aynı zamanda, AKTS kredileri sistemde görünen iki adet 30`ar iş günlük stajı (kamu-büro ve özel büro) başarıyla tamamlamak zorundadırlar.  
Program Profili
Bölümümüz Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmış olup 1 profesör, 2 yardımcı doçent ve 4 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Araştırma görevlilerimiz 35. madde kapsamında çeşitli üniversitelerde doktora eğitimlerine devam etmektedirler. Şehir ve Bölge Planlama Eğitimi Programının amacı öğrencileri şehirciliğin temel alanlarında yeterince bilgilendirme, beceri ve yeteneklerini geliştirme, yaratıcılıklarını kullanma olanağı sağlayacak düşünme yöntem ve yollarını öğretme, deneyim kazandırma, kişisel hakları yasalar bağlamında gözetme ve özellikle kamu yararını koruyan ve saygı gösteren, meslek etiği kazanmış iyi bir yurttaş olarak yetiştirmektir.   
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genelde Mimarlık Fakültesinde, özelde şehir ve Bölge Planlama Bölümünde klasik anlamda değerlendireceğimiz derslerin yanısıra Özel Değerlendirmeli (ÖD) derslerde bulunmaktadır. Bu tür derslerin değerlendirmeleri klasik sınavların yanısıra proje teslimleri sonucunda jüri değerlendirmeleri, proje- ödev teslimleri şeklinde olabilmektedir. Özel değerlendirme olmayan derslerden öğrenciler bir ara sınav bir de dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınavların başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı ise % 60`dır. Özel değerlendirmeli derslerde sınav zorunluluğu bulunmamakla beraber, dönem içi çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu çalışamasının (proje, ödev v.b.) başarı notuna katkısı % 60`dır.     
Mezuniyet Şartları
Bölümümüz öğrencilerinin mezun olup şehir ve Bölge Plancısı ünvanını almaları için 240 AKTS`lik derslerini ve yine bu AKTS içinde sayılan iki adet stajı başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. 
Mezunların İstihdam Profilleri
Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olanlar "Şehir Plancısı" ünvanı alırlar. Şehir plancısı kentlerde, konut, sanayi, eğitim, sağlık yeşil alan v.b kentsel gereksinmeler için arazinin nasıl kullanılacağına, binaların hangi yoğunlukta nerelere yerleştirileceğine karar verir ve bu kararların uygulanması ile ilgilenir. Sosyo- ekonomik gelişmelere paralel olarak kentlerin gelişmesi için gerekli mekan düzenlemelerini yapar. Çalışma sahaları arasında başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklar, Devlet Su İşleri, Karayolları gibi kurumlar, İl özel İdareleri ve belediyeler bulunmaktadır. Kamu kurumlarının yanısıra özel şehircilik veya mimarlık bürolarında çalışablir veya kendileri büro tescil belgesi alarak imar planı, imar tadilatı, revizyon imar planı gibi ihalelere girebilirler. Özel bürolarda şehir plancısı olarak ilk işe başlama ücreti 2012 fiyatlarıyla aylık 1.500-2.000 T.L. arasında değişmektedir. 
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bölümümüzü başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilirler.  
İletişim Bilgileri
Adresi: Şeyhcui Mahallesi Yağmurköy Yolu Üzeri Amasya
Telefonu: 358 242 16 13
Faks: 358 242 16 17
E-Posta:
Web Adresi:
    
Bölüm Ortakları