Kuruluş
  Amasya Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2010 yılında Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
  Bölümümüzü başarıyla tamamlayan öğrencilere Mimarlık lisans diploması verilir. 
 Derecenin Seviyesi
 Bölümümüz lisans seviyesinde eğitim vermektedir. 
Çalışma Şekli
 Bölümümüz tam zamanlı olarak eğitime devam etmektedir.  
Kabul ve Kayıt Şartları

 Bölümümüze kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavlarından (LYS) aldıkları puan ve tercihlere göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilir.                  Ayrıca bölümümüz "Amasya Üniversitesi, Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi kapsamında yabancı    uyruklu öğrencileri kabul etmektedir. Bunların yanısıra, yurt içi veya yurt dışında eşdeğer bir programında öğrenime başlamış öğrenciler yatay geçiş için başvuru yapabilirler.

Öncel Eğitim Tanımlaması
 Mimarlık Fakültesinde Yüksek Öğretim Kurumlarında "Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" esasları çerçevesinde derslerin % 30`u İngilizce olarak verilmektedir. Bu yüzden bölüme başlayacak olan öğrenciler her sene başında yapılan İngilizce muafiyet sınavını geçmek zorundadırlar.               Bu sınavı geçemedikleri takdirde yine adı geçen yönetmelik hükümleri çerçevesinde zorunlu hazırlık sınıfını başarmak durumundadırlar. Bu sınavı başarıyla geçen veya Hazırlık sınıfını başarıyla geçen öğrenciler YD kodlu İngilizce dersinden muaf tutulurlar. Bununla birlikte, bölümde 6 dönem boyunca İngilizce bilgi ve becerisini pekiştirmek amacıyla Mesleki İngilizce dersleri okutulmaktadır. Bunların yanısıra, başka üniversitelerden alınan ders içeriklerinin bölümümüzde verilen ders içerikleri ile uyumlu olması ve bölüm başkanlığının uygun görmesi halinde öğrenci ilgili derslerden muaf tutulabilir.  
Derceye Yönelik Kurallar
 Mimarlık Bölümü öğrencilerinin bölümü başarıyla tamamlayabilmeleri için eğitim programımında yer alan toplam 240 AKTS`lik derslerin tümünü başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Aynı zamanda, AKTS kredileri sistemde görünen iki adet 30`ar iş günlük stajı (kamu-büro ve özel büro) başarıyla tamamlamak zorundadırlar.  
Program Profili
 Bölümümüz Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup 1 profesör, 2 yardımcı doçent ve 4 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Araştırma görevlilerimiz 35. madde kapsamında çeşitli üniversitelerde doktora eğitimlerine devam etmektedirler. Amasya Üniversitesi Mimarlık Bölümü, çağdaş teknolojik bilgi, tarih ve toplum bilinci ile donanmış, çevre ve etik değerlere duyarlı, yaratıcı, uygar mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Teori ve pratiğin bir arada yürütüldüğü İngilizce eğitim seviyesinde öğrencilerin iş dünyasının aradığı nitelikte, mimari kavramları iyi özümlemiş, yabancı dili güçlü, uluslararası rekabet içinde yer alan mimarlar olarak mezun olmaları amaçlanmaktadır. 
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
 Mimari Lisans Programını oluşturan dersler, zorunlu, zorunlu seçmeli ve seçmeli olmak üzere başlıca üç grupta mütala edilmiştir. Yine ekteki gibi programda gözlenebileceği gibi bu dersler, tasarım derslerinin gereklerine göre ardışık bir dizi içinde yapılandırılmış ve dağıtılmıştır. Öğrenci, Mimarlık formasyonu elde etmek için total olarak 179 kredilik ders tamamlamak durumdadır. Bu kredi miktarının yaklaşık olarak %35’i tasarım grubu, %25’i yapı grubu ve geriye kalan %40’ı da diğer ders ve ders gruplarından oluşmaktadır.Derslerin değerlendirmeleri klasik sınavların yanısıra proje teslimleri sonucunda jüri değerlendirmeleri, proje- ödev teslimleri şeklinde olabilmektedir. Özel değerlendirme olmayan derslerden öğrenciler bir ara sınav bir de dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınavların başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı ise % 60`dır. Özel değerlendirmeli derslerde sınav zorunluluğu bulunmamakla beraber, dönem içi çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu çalışamasının (proje, ödev v.b.) başarı notuna katkısı % 60`dır.        
Mezuniyet Şartları
 Bölümümüz öğrencilerinin mezun olup mimar ünvanını almaları için 240 AKTS`lik derslerini ve yine bu AKTS içinde sayılan iki adet stajı başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. 
Mezunların İstihdam Profilleri
 Yapı sektörünün en önemli bileşenlerinden olan mimarlık mesleği birçok ilgi alanını bünyesinde barındırmaktadır. Sürdürülebilir ve ekolojik tasarım, yapı elemanları ve malzeme, mimarlık tarihi ve restorasyon, kentsel planlama ve tasarım, iç mekan tasarımı, peyzaj düzenleme, yapım teknikleri, bilişim, felsefe, sanat vb. birçok alan mimarlığın alanının içindedir. Mimarların çalıştıkları alanlar bunlarla sınırlı olmayıp geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Mimarlar; tasarımcı ve uygulamacı olarak bina ve kent ölçeğindeki projelerde gerek bürolarda gerekse şantiyede çalışabildikleri gibi; yapı denetimi, malzeme tasarımı, üretimi ve pazarlamasında, mesleğe dair yasa ve yönetmeliklerin hazırlanması mimarlık eğitimi almış kişilerin görev alabileceği alanlardır. Gerek meslek eğitimi sırasında stajlar boyunca gerekse meslek hayatında kamu kurumları, özel sektör, şirketler ve bankalar, serbest mimarlık büroları , yapı sektörüne ilişkin kurum ve firmalar, ilgili yayın kuruluşları mimarlık pratiğinin yoğun olarak icra edildiği alanlardır. Bunların yanı sıra, mezunlar kendi ofislerini açıp serbest mimar olarak çalışabilecekleri gib akademisyen de olabilmektedir.  
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Bölümümüzü başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilirler.  
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Demetevler Mah. İpekköy Yerleşkesi      05186/AMASYA
Telefonu: +90 358 242 16 13-14
Faks: +90 358 242 16 17
E-Posta: mimarlik@amasya.edu.tr
Web Adresi: www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları