Kuruluş
Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi`ne bağlı Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ilk olarak 2006 yılında Üniversitenin kuruluşu ile Fakülte bünyesinde yer almıştır. Üniversitenin gelişmesi bağlamında yapılan çalışmalar sonucu 2009 yılında Bölüm Anabilim dalları kurularak eğitim- öğretim için kadro oluşturulmaya başlanmıştır. 
Kazanılan Derece
Bölümümüzü başarıyla tamamlayan öğrencilere Endüstri Ürünleri Tasarımcısı lisans diploması verilir.
    Derecenin Seviyesi
Bölümümüz lisans seviyesinde eğitim verecektir.
Çalışma Şekli
Bölümümüz tam zamanlı olarak eğitim verecektir.
Kabul ve Kayıt Şartları
Bölümümüze kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavlarından (LYS) aldıkları puan ve tercihlere göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilir. Ayrıca bölümümüz "Amasya Üniversitesi, Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi kapsamında yabancı uyruklu öğrencileri kabul etmektedir. Bunların yanısıra, yurt içi veya yurt dışında eşdeğer bir programında öğrenime başlamış öğrenciler yatay geçiş için başvuru yapabilirler. 
Öncel Eğitim Tanımlaması
Mimarlık Fakültesinde Yüksek Öğretim Kurumlarında "Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" esasları çerçevesinde derslerin % 30`u İngilizce olarak verilmektedir. Bu yüzden bölüme başlayacak olan öğrenciler her sene başında yapılan İngilizce muafiyet sınavını geçmek zorundadırlar. Bu sınavı geçemedikleri takdirde yine adı geçen yönetmelik hükümleri çerçevesinde zorunlu hazırlık sınıfını başarmak durumundadırlar. Bu sınavı başarıyla geçen veya Hazırlık sınıfını başarıyla geçen öğrenciler YD kodlu İngilizce dersinden muaf tutulurlar. Bununla birlikte, bölümde 6 dönem boyunca İngilizce bilgi ve becerisini pekiştirmek amacıyla Mesleki İngilizce dersleri okutulmaktadır. Bunların yanısıra, başka üniversitelerden alınan ders içeriklerinin bölümümüzde verilen ders içerikleri ile uyumlu olması ve bölüm başkanlığının uygun görmesi halinde öğrenci ilgili derslerden muaf tutulabilir.    
Dereceye Yönelik Kurallar
Bölümümüz öğrencilerin bölümü başarıyla tamamlayabilmeleri için eğitim programımızda yer alan toplam 240 AKTS`lik derslerin tümünü başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Aynı zamanda, AKTS kredileri sistemde görünen 3 adet 22`şer iş günlük stajı (atölye-büro ve fabrika) başarıyla tamamlamak zorundadırlar.   
Program Profili
Bölümümüz Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmış olup araştırma görevlilerimiz 35. madde kapsamında çeşitli üniversitelerde doktora eğitimlerine devam etmektedirler. Endüstri Ürünleri Tasarımı Programının amacı öğrencileri endüstriyel üretim alanlarında yeterince bilgilendirme, beceri ve yeteneklerini geliştirme, yaratıcılıklarını kullanma olanağı sağlayacak düşünme yöntem ve yollarını öğretme, deneyim kazandırma, kişisel hakları yasalar bağlamında gözetme ve özellikle kullanıcı haklarını koruyan ve saygı gösteren, meslek etiği kazanmış iyi bir yurttaş olarak yetiştirmektir.  
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genelde Mimarlık Fakültesinde, özelde Endüstri Ürünleri Tasrımı Bölümünde klasik anlamda değerlendireceğimiz derslerin yanısıra Özel Değerlendirmeli (ÖD) derslerde bulunmaktadır. Bu tür derslerin değerlendirmeleri klasik sınavların yanısıra proje teslimleri sonucunda jüri değerlendirmeleri, proje- ödev teslimleri şeklinde olabilmektedir. Özel değerlendirme olmayan derslerden öğrenciler bir ara sınav bir de dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınavların başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı ise % 60`dır. Özel değerlendirmeli derslerde sınav zorunluluğu bulunmamakla beraber, dönem içi çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu çalışamasının (proje, ödev v.b.) başarı notuna katkısı % 60`dır.    
Mezuniyet Şartları
Bölümümüz öğrencilerinin mezun olup Endüstri Ürünleri Tasarımcısı ünvanını almaları için 240 AKTS`lik derslerini ve yine bu AKTS içinde sayılan iki adet stajı başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.  
Mezunların İstihdam Profilleri
Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü mezunları, ‘’Endüstri Ürünleri Tasarımcısı’’ ünvanı almaktadır.Bölümümüzden mezun olacak öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışında sanayinin yeni ürün üreten ve geliştiren her dalında;elektrikli ev aletleri, tıbbi cihazlar, tüketici elektroniği, seramik sağlık gereçleri, mutfak gereçleri, sofra ürünleri ve aksesuarları, kişisel aksesuarlar, ambalaj, ev ve ofis mobilyası, kent mobilyası, aydınlatma ve ulaşım gibi çok çeşitli sektörlerde çalışabilecekleri gibi, kendi işlerini de kurabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bölümümüzü başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi:  Amasya
Telefonu: 
Faks: 
E-Posta:
Web Adresi: http://amasya.edu.tr/akademik/fakulteler/mimarlik-fakultesi/bolum-sayfalari/endustri-urunleri-tasarimi-bolumu/genel-bilgi.aspx
    
Bölüm Ortakları