Kuruluş
 Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi`ne bağlı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ilk olarak 2010 yılında Üniversitenin bünyesinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
 Bölümümüzü başarıyla tamamlayan öğrencilere İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans diploması verilecektir.
    Derecenin Seviyesi
 Bölümümüz lisans seviyesinde eğitim verecektir.
Çalışma Şekli
 Bölümümüz tam zamanlı olarak eğitim verecektir.
Kabul ve Kayıt Şartları
 Bölümümüze kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavlarından (LYS) aldıkları puan ve tercihlere göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilir. Ayrıca bölümümüz "Amasya Üniversitesi, Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi kapsamında yabancı uyruklu öğrencileri kabul etmektedir. Bunların yanısıra, yurt içi veya yurt dışında eşdeğer bir programında öğrenime başlamış öğrenciler yatay geçiş için başvuru yapabilirler.
Öncel Eğitim Tanımlaması
  Mimarlık Fakültesinde Yüksek Öğretim Kurumlarında "Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" esasları çerçevesinde derslerin % 30`u İngilizce olarak verilmektedir. Bu yüzden bölüme başlayacak olan öğrenciler her sene başında yapılan İngilizce muafiyet sınavını geçmek zorundadırlar. Bu sınavı geçemedikleri takdirde yine adı geçen yönetmelik hükümleri çerçevesinde zorunlu hazırlık sınıfını başarmak durumundadırlar. Bu sınavı başarıyla geçen veya Hazırlık sınıfını başarıyla geçen öğrenciler YD kodlu İngilizce dersinden muaf tutulurlar. Bununla birlikte, bölümde 6 dönem boyunca İngilizce bilgi ve becerisini pekiştirmek amacıyla Mesleki İngilizce dersleri okutulmaktadır. Bunların yanısıra, başka üniversitelerden alınan ders içeriklerinin bölümümüzde verilen ders içerikleri ile uyumlu olması ve bölüm başkanlığının uygun görmesi halinde öğrenci ilgili derslerden muaf tutulabilir. 
Derceye Yönelik Kurallar
 Bölümümüz öğrencilerin bölümü başarıyla tamamlayabilmeleri için eğitim programımızda yer alan toplam 240 AKTS`lik derslerin tümünü başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Aynı zamanda, AKTS kredileri sistemde görünen iki adet 30`ar iş günlük stajı (şantiye-atölye ve özel büro) başarıyla tamamlamak zorundadırlar.
Program Profili
 Bölümümüz Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmış olup araştırma görevlilerimiz 35. madde kapsamında çeşitli üniversitelerde eğitimlerine devam etmektedirler. Şehir ve Bölge Planlama Eğitimi Programının amacı öğrencileri iç mimarlık ve çevre tasarımının temel alanlarında yeterince bilgilendirme, beceri ve yeteneklerini geliştirme, yaratıcılıklarını kullanma olanağı sağlayacak düşünme yöntem ve yollarını öğretme, deneyim kazandırma, kişisel hakları yasalar bağlamında gözetme ve özellikle kamu yararını koruyan ve saygı gösteren, meslek etiği kazanmış iyi bir yurttaş olarak yetiştirmektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
 Genelde Mimarlık Fakültesinde, özelde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde klasik anlamda değerlendireceğimiz derslerin yanısıra Özel Değerlendirmeli (ÖD) derslerde bulunmaktadır. Bu tür derslerin değerlendirmeleri klasik sınavların yanısıra proje teslimleri sonucunda jüri değerlendirmeleri, proje- ödev teslimleri şeklinde olabilmektedir. Özel değerlendirme olmayan derslerden öğrenciler bir ara sınav bir de dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınavların başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı ise % 60`dır. Özel değerlendirmeli derslerde sınav zorunluluğu bulunmamakla beraber, dönem içi çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu çalışamasının (proje, ödev v.b.) başarı notuna katkısı % 60`dır.
Mezuniyet Şartları
 Bölümümüz öğrencilerinin mezun olup İçmimar ve Çevre Tasarımcısı ünvanını almaları için 240 AKTS`lik derslerini ve yine bu AKTS içinde sayılan üç adet stajı başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun olanlar "İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı" ünvanı alırlar. Program mezunları, özel ve kamu kuruluşlarında ``İç mimar ve Çevre Tasarımcısı`` olarak çalışabilirler. Özel bürolarını açabilirler. Eğitim ve araştırma kurumlarında akademisyen olarak çalışma imkanlarına sahiptirler. Yeni tasarlanmış her tür binanın iç mekan düzenlemesinden, mevcut binaların iç mekan yenileme proje, tasarım ve uygulama aşamalarında etkin rol alırlar. Donatı tasarımlarından, yakın çevre düzenlemelerine kadar geniş bir alanda çalışma imkanına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Bölümümüzü başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: İpekköy Yolu 8. km. Amasya
Telefonu:  358 242 16 13
Faks: 358 242 16 17
E-Posta:
Web Adresi:
    
Bölüm Ortakları