Kuruluş
 Merzifon İİBF İktisat Bölümü 2018-2019 öğretim yılında öğrenci kabul etmiştir.
Kazanılan Derece
 Programda mevcut 240 AKTS`yi tamamlayan ve ağırlıklı not ortalaması yüz üzerinden altmış olan öğrenciler İktisat bölümü mezunu olarak 4 yıllık lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Derecenin Seviyesi
 Lisans
Çalışma Şekli
 Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
 

1) Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak

2) Yükseköğretim geçiş sınavından (YGS) yeterli puanı almak

Öncel Eğitim Tanımlaması
 Türk Yüksek Öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Amasya Üniversitesi`nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için her öğrenim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu dersteki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar sınava girdikleri derslerden muaf olurlar. Ayrıca başka üniversitelerde saha önce okumuş olan öğrenciler bu okudukları okulda alıp da başarılı oldukları derslerden programımız müfredatında olan dersler varsa içerik ve kredi açısından yönetim kurulu tarafından incelenip uygun görülen derslerden de muaf olurlar.
Derceye Yönelik Kurallar
 Program için gerekli 240 AKTS`yi tamamlamak ve ağrlıklı not ortalaması yüz üzerinden altmış olmak.
Program Profili
 Bu programdan mezun olanlara İktisatçı ünvanı verilir ve kamuda KPSS ile ilgili kuruluşlara atama yapılır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
 Öğrenciler her öğretim dönemi vize, final ve bütünleme gibi sınavlara tabi tutulur. Derslere göre ödev, sunum ve proje gibi ek zorunluluklar koyulabilir. Ara sınavın %40ı ile final sınavının %60ı alınır. Toplamları 60 olursa dersten başarılı sayılınır.
Mezuniyet Şartları
 Program için gerekli 240 AKTS`yi tamamlamak ve ağrılıklı not ortalaması yüz üzerinden altmış olmak.
Mezunların İstihdam Profilleri
 Programdan mezun olanlar kamu ve özel sektörde istihdam edilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Öğrenciler lisans programını tamamladıktan sonra Yüksek lisans, daha sonra Doktora yapabilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi:
Telefonu: 
Faks:
E-Posta:
Web Adresi:
    
Bölüm Ortakları