Kuruluş
Geçmişle karşılaştırıldığında, günümüzde eğitim-öğretim sürecinde öğretmelerin sahip oldukları role sürekli değişimi daha fazla önem kazanmakta ve sadece konu bilgisini açıklamakla kalmamakta ve öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır. Türkiyedeki eğitim fakülteleri reformuyla beraber, Amasya Üniversitesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Eğitimi programı 1974 yılından beri aktiftir.
Kazanılan Derece
 Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere SINIF ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
    Derecenin Seviyesi
 Lisans
Çalışma Şekli
  Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
 1 - Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, 
2 - Üniversite giriş sınavları LGS ve LYS`den yeterli puanı almak.
Öncel Eğitim Tanımlaması
 Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Amasya Üniversitesi`nde ve sınıf öğretmenliği programında  öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan  İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Her öğrenci bu sınava girebilir. Sınavda başarılı olan öğrenciler ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar ve aldığı not transkriptine yazılır.
Derceye Yönelik Kurallar
 Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.
Program Profili
Sınıf Öğretmenliği ABD`nın öncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğreten adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Lisans ve Lisans üstü düzeyinde eğitim verilmekte olup, programını tamamlayanlar, ilköğretimde öğretmen olarak görev alabilir. 
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları
 Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.
Mezunların İstihdam Profilleri
  Devlet veya özel ilköğretim okullarında istihdam edilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD, AMASYA
Telefonu: +90 358 2526230
Faks: +90 358 2526222
E-Posta:
Web Adresi: www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları