Kuruluş
1974-1975 Öğretim yılında Amasya Kız Öğretmen Okulu`nun binalarında aynı okulun idaresi ve öğretim elemanları ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü`ne bağlı olarak öğretime açılmıştır. Zaman zaman eğitim öğretime ara verilse de 1992-1993 öğretim yılından itibaren "Amasya Eğitim Fakültesi" olarak hizmet vermeye başlamıştır. Matematik öğretmenliği anabilim dalı da 1993-1994 tarihten itibaren faaliyete geçmiştir.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi
Lisans
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
1 - Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)`ndan yeterli puanı almak.
Öncel Eğitim Tanımlaması
Türk Yüksek Öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Amasya Üniversitesi`nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için her öğrenim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu dersteki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar bu dersten muaf olurlar.
Derceye Yönelik Kurallar
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.
Program Profili
İlköğretim Matematik Eğitimi ABD`nın öncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğreten adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalında Lisans düzeyinde eğitim verilmekte olup, programını tamamlayanlar, ilköğretimde öğretmen olarak görev alabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Başarısız olan öğrenciler dersi tekrar alırlar, bütünleme sınavı yoktur.
Mezuniyet Şartları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.
Mezunların İstihdam Profilleri
Devlet veya özel ilköğretim okullarında istihdam edilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler
İletişim Bilgileri
Adresi:Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Matematik Öğretmenliği AMASYA
Telefonu:+90 358 2526230
Faks:+90 358 2526222
E-Posta:
Web Adresi:www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları