Kuruluş
  

 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Programı 1993 - 1994 Eğitim Öğretim Yılı ile birlikte faaliyete geçmiştir.

Kazanılan Derece
   Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
    Derecenin Seviyesi
 Lisans
Çalışma Şekli
  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları

 1-Lise ve Dengi okul diplomasına sahip olmak

 2-Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)`ndan yeterli puan almak

Öncel Eğitim Tanımlaması
  Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Amasya Üniversitesi`nde ve sosyal bilgiler öğretmenliği programında  öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan  İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Her öğrenci bu sınava girebilir. Sınavda başarılı olan öğrenciler ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar ve aldığı not transkriptine yazılır.
Derceye Yönelik Kurallar
 Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.
Program Profili
  

Sosyal bilgiler öğretmenliği anabilim dalının amacı Sosyal bilgiler öğretimiyle ilgili yöntem ve teknikleri çok iyi bilen, sorgulayıcı, araştırmacı ve iletişim yeteneği güçlü ve bu yeteneklerini yetiştireceği öğrencilere de aktarabilecek sorumlu öğretmen adayları yetiştirmek. Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı sosyal bilgiler öğretmeni ve hak ve sorumluluklarını bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetiştirmektir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
    

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. İki dönem sınav sonuçlarının ortalamasının 60 puan ve üzeri olması dâhilinde öğrenciler bu dersten geçmiş sayılırlar. 

Mezuniyet Şartları
 

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.

Mezunların İstihdam Profilleri
    Devlet veya özel ilköğretim okullarında istihdam edilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler

İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD, AMASYA
Telefonu: +90 358 2526230
Faks: +90 358 2526222
E-Posta:
Web Adresi: www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları