Kuruluş
  Günümüzde eğitim-öğretim sürecinde öğretmelerin sahip oldukları rol sürekli değişim göstermekte ve önem kazanmaktadır ve sadece konu bilgisini açıklamakla kalmamakta ve öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır. Türkçe Eğitimi Bölümü, Eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması kapsamında 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
  Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
    Derecenin Seviyesi
  Lisans
Çalışma Şekli
  Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
  1- Lise ve dengi okul diploması, 2 – Üniversite Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)`den yeterli puanı almak
Öncel Eğitim Tanımlaması
  Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Amasya Üniversitesi`nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Derceye Yönelik Kurallar
 Türkçe Öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Öğretmenlik uygulamasını başarıyla tamamlamak.
Program Profili
  Türkçe Eğitimi Bölümü, gerek alan eğitiminde gerekse öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımlar ile 4 yıllık öğretim programını sürdürmektedir. Bölümde verilen eğitim ile Türkçe öğretimi konusunda güncel teknolojileri takip eden ve uygulayabilen, farklı ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanabilen, öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, diğer alanlardaki öğretmenlere dilin doğru kullanılması doğrultusunda destek sağlayabilen nitelikli öğretmen yetiştirmektedir. Mezunlarımız ilköğretim okullarında Türkçe öğretmeni, üniversitelerde Türkçe eğitimcisi olarak görev alabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
    Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları
 Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri
   Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Mezunlarımız yurt içindeki üniversitelerde Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi alanlarında, yurt dışında da Program Geliştirme alanında yüksek lisans ve doktora yapma hakkına sahiptirler.
İletişim Bilgileri
Adresi:Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 05000  AMASYA/Merkez
Telefonu:0 (358) 252 62 30-31-32
Faks:0 (358) 252 62 22
E-Posta:
Web Adresi:
    
Bölüm Ortakları