Genel Bilgiler
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümleri Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) 1998 yılında yeniden yapılandırma sonucunda üniversitelerin Eğitim Fakülteleri altında açılmaya başlanmıştır. BÖTE Bölümlerinin amacı özellikle ilk ve ortaöğretimde hızla gelişen teknolojileri eğitim öğretime entegre etmek ve öğrencilerin bu teknolojileri kullanmalarına yardımcı olacak öğretmenler yetiştirmektir. Böylelikle bölümden mezun olanlar bilgisayar öğretmeni olarak ilk ve orta öğretim kurumlarında bilgisayar öğretmeni olarak görev yapabilecekleri gibi çeşitli kamu kurumlarında ve özel sektorlerde öğretim teknoloğu olarak da iş bulma imkanına sahiptirler.
Kuruluş
  Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2008 yılında açılmış ve bölüme lisans düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır
Kazanılan Derece
   Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni
    Derecenin Seviyesi
 Lisans
Çalışma Şekli
  Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
 

1)  Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak

2)  Yükseköğretime Geçiş Sınavından (YGS) yeterli puanı almak
Öncel Eğitim Tanımlaması
  Türk yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Amasya Üniversitesi`nin tüm programlarında öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu
Derceye Yönelik Kurallar
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Öğretmenlik uygulamasını başarıyla tamamlamak.
Program Profili
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, gerek alan eğitiminde gerekse öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımlar ile 4 yıllık öğretim programını sürdürmektedir. Bölümde verilen eğitim ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri konusunda güncel teknolojileri takip eden ve uygulayabilen, farklı ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanabilen, öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, diğer alanlardaki öğretmenlere teknolojinin öğretim amaçlı kullanılması doğrultusunda destek sağlayabilen nitelikli öğretmenler yetiştirilmektedir. Ayrıca mezunlar, web tabanlı eğitim uzmanı, çoklu ortam (multimedia) ve grafik tasarımcısı, ağ sistemleri yöneticisi olabilir ve üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
    Sınav, ölçme ve değerlendirme kuralları Üniversite Senatosu ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü`nün değerlendirme kurallarına uygun olarak oluşturulmuştur. Her bir ders için; bir ara sınav, bir yarıyıl içi çalışması (ikinci sınav, kısa sınav, ev ödevi, proje v.b.) ve bir dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Bu sınav ve/veya çalışmaların ağırlıklı katkıları sırasıyla %30, %20 ve % 50 olacak şekilde belirlenmiştir. Puanlama 100 üzerinden yapılmaktadır. Buna göre; 81-100 arası puanlar AA, 76-80 BA, 70-75 BB, 60-69 CB, 50-59 CC, 45-49 DC, 40-44 DD, 30-39 FD ve 0-29 arası puanlar ise FF olarak notlandırılır. Bir dersten AA-CC arası not alanlar başarılı, DD-FF arası not alanlar ise başarısız kabul edilir. DC notu alanlar ise genel akademik ortalamasına bağlı olarak değerlendirilir. Bu bağlamda; DC alan öğrenciler, genel akademik ortalaması 2,00 ve üzerinde ise ilgili dersten başarılı, 2,00 altında ise başarısız sayılır.
Mezuniyet Şartları
 Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, ayrıca 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
   Bölüm mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen, danışman, eğitim programı danışmanı, sınav ve değerlendirme uzmanı, ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilmektedirler. Mezunların istihdam profilleri aşağıda sıralanmaktadır: Kamu/Özel Kuruluşlarında Bilgi-Bilişim Merkezi Yöneticisi/Danışmanı, Eğitim-Öğretim Teknolojileri Uzmanı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni, Eğitim ve Öğretim Teknoloğu, Web Tabanlı Eğitim Uzmanı, Üniversitelerde Akademisyen, Çoklu Ortam (Multimedia) ve Grafik Tasarımcısı, Ağ Sistemleri Yöneticisi
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilir.
İletişim Bilgileri
Adresi:

Amasya Eğitim fakültesi Merkez / Amasya

Telefonu:+90 (358) 252 3337
Faks:
E-Posta:
Web Adresi:
    
Bölüm Ortakları