Kuruluş
  Eğitim Bilimleri Bölümü 2008 yılında Amasya Üniversitesinde kuruldu. Eğitim Bilimleri Bölümünde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık unvanı verilmektedir.
Kazanılan Derece
   Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.0 üzerinden en az 2.0 not ortalaması elde eden öğrencilere REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK alanında lisans diploması verilir
    Derecenin Seviyesi
 Lisans
Çalışma Şekli
  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları

1) Lise ve dengi okul diploması,

2) Yüksek Öğretim Geçiş Sınavı(YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı(LYS)’den yeterli puan,

Öncel Eğitim Tanımlaması

1) Lise ve dengi okul diploması,

2) Yüksek Öğretim Geçiş Sınavı(YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı(LYS)’den yeterli puan,

Derceye Yönelik Kurallar
 Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında lisans diploması elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC ortalama ile geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ortalamayı elde etmiş olmak
Program Profili
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD’nın öncelikli amacı alanı ile ilgili profesyonel tutum ve davranışlara sahip psikolojik danışmanlar yetiştirmektir. Aynı zamanda kültürel anlamda gelişime açık, eğitim ve dünyadaki yenilikleri takip edebilecek psikolojik danışmanlar yetiştirmektir. Bu anlamda, bireysel farklılıklara duyarlı, saygılı ve etkin iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik yeterlilikleri geliştirmekte önemsenmektedir
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
    Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (Proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınava tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı % 40, (yarıyıl içi çalışmanın katkısı vizeye bağlı olarak %10 veya %20) ve yarı yıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan ve o derse %70 oranında devam eden öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. 
Mezuniyet Şartları
 Bölümümüzde mezuniyet için ayrıca bir başarı ya da yetenek sınavı yapılmamaktadır. Öğrencinin dört yıl boyunca sorumlu olduğu derslerden girdiği sınavları geçmesi mezun olması için yeterlidir.
Mezunların İstihdam Profilleri
   Mezun olan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yapılan KPSS sınavı neticesine göre devlet kadrolarında(Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ve Rehberlik Araştırma Merkezleri’nde rehber öğretmen, Adalet Bakanlığı’nda pedagog, emniyet müdürlüğü ve askeriyede psikolojik danışman olarak)  istihdam edilme şansına sahiptir. Bununla beraber mezunlarımız psikolojik danışman olarak kendi imkanları ile özel sektörde iş bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 
İletişim Bilgileri
Adresi:
Telefonu:
Faks:
E-Posta:
Web Adresi:
    
Bölüm Ortakları

Bölüm Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümün derslikleri teknolojik donanıma sahiptir. Bölüm öğrencileri kampüs alanı içinde bulunan yemek, sosyal ve sportif tesislerden kolaylıkla yararlanabilmektedir. Ayrıca kampüs dışında yer alan devlete bağlı ve özel yurtlarda barınma ve yeme-içme ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bölüm mezunlarının neredeyse tamamı mezun oldukları yıl istihdam edilmektedir.