Kuruluş
 İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalı 2012 yılında kurulmuştur. Bölümün temel amacı, ilköğretim okulları ve liseler ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapacak başarılı İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir. Bölüm öğretim elemanlarının araştırma ve ilgi alanları İngiliz dili eğitimi, dil edinimi, bilgisayar destekli İngilizce öğretimi, çeviri, dilbilim, uygulamalı dilbilim ve çok dillilik alanlarını kapsamaktadır. İlgi alanlarındaki bu çeşitlilik, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğrencilerine farklı ama ilişkili disiplinlerden bilgi aktarabilmeyi ve böylece bu öğrencilerin dil eğitiminin gerektirdiği altyapıya sahip olmalarını sağlamaktadır.

Bölümümüzde öğrenciler, genellikle 20-30 kişilik gruplar halinde öğrenim görmektedirler. Derslerin içeriği öğretim elemanı ile öğrencinin sürekli iletişim içerisinde olmasını gerektirdiğinden, çok kalabalık sınıflarda veya amfilerde ders yapılmamaktadır. Sınıflarımızda en modern eğitim teknolojileri kullanılmaktadır.

Kazanılan Derece
 İngiliz Dili Eğitimi alanında lisans diploması verilir
Derecenin Seviyesi
Lisans 
Çalışma Şekli
Tam zamanlı 
Kabul ve Kayıt Şartları
Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve YGS`den yeterli puanı almak 
Öncel Eğitim Tanımlaması
 Yok
Derceye Yönelik Kurallar
 Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Program Profili
Bölümümüzde İngiliz dili, İngiliz edebiyatı, Amerikan kültürü ve edebiyatı, dilbilim, İngilizce öğretilmesi, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesi, ölçme değerlendirme, eğitimde araştırma metodları konularında dersler verilmektedir. Bölümümüz öğrencileri dil öğretimi, çeviri ve edebiyat eleştirisi konularında beceriler kazanmaktadırlar. Bölümümüz ayrıca Amerikan Elçiliği Kültür Ofisi ile dayanışma içinde kültürlerarası iletişimi arttırmaya yönelik çalışmaktadır. Öğrencilerimiz Fulbright eğitim komisyonunun FLTA(Öğretmen yetiştirme bursu) ve Yükseklisans burslarından yararlanarak Amerika`da Eğitim fırsatları elde etmektedir. Erasmus programına başarı ile katılmakta ve yurtdışı deneyimi elde etmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları
Dereceye Yönelik Kurallar kısmındaki şartlar yeterli.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımızın çalışabileceği alanlar: Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde İngilizce öğretmenliği, devlet ve özel üniversitelerde İngilizce okutmanlığı, benzer bölümlerde araştırma görevliliği, tercümanlık, rehberlik, özel şirketlerde ihracat/ithalat bölümleri olarak sıralanabilir. Bazı öğrencilerimiz ayrıca turizm ve hava ulaştırmasının yanısıra özel sektörde de iş bulabilmektedir
Üst Derece Programlarına Geçiş
İngiliz Edebiyatı, Amerikan Edebiyatı, İngilizcenin Yabancı Dil olarak Öğretilmesi ve İngiliz Dili Öğretimi alanlarında yüksek lisans ve doktora yapabilirler. Ayrıca, Uluslararası İlişkiler gibi uygun bölümlerde yüksek lisans ve doktora yapabilirler
İletişim Bilgileri
Adresi:  Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği
Telefonu:  +90 358 2526230
Faks: +90 358 2526222
E-Posta:
Web Adresi: www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları