Kuruluş
  Bu Programda lisans eğitimi 2006 yılından itibaren yapılmaktadır. Mezun olanlara Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni ünvanı verilmektedir.
Kazanılan Derece
 Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.
    Derecenin Seviyesi
 Lisans
Çalışma Şekli
  Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
 1-Lise ve dengi okul diploması, 2-Üniversite öğrenci seçme sınavı (ÖSS)` den yeterli puan, 3-Özel yetenek sınavında başarılı olmak
Öncel Eğitim Tanımlaması
  Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Amasya Üniversitesi`nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Derceye Yönelik Kurallar
 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak.
Program Profili
  Beden Eğitimi ve Spor  Bölümü, beden eğitimi öğretmeni yetiştirmek amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Bu program, Orta Karadeniz Bölgesi için önemli bir ihtiyaçtır. Program, öğretmenlik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla beden eğitimi ve spor problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
    Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları
 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün mezuniyet şartları, dereceye yönelik kurallarla aynıdır. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri
   Bu program mezunları, KPSS`den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca Gençlik Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında ve özel spor işletmelerinde antrenör olarak görev yapabilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi:Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi Öğretmenliği AMASYA
Telefonu: :+90 358 252 6230-31-32
Faks: +90 358 252 6222 
E-Posta:
Web Adresi:
    

Bölüm Olanakları:

2 spor salonu

1 çim futbol sahası

1 halı saha

4 basketbol sahası

1 voleybol sahası

1 tenis kortu

1 Kapalı yüzme havuzu