KuruluşAmasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Bakanlar Kurulu`nun 2002/4210 Sayılı Kararı ile 21 Haziran 2002 Tarih ve 24792 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak kuruluşu tamamlanan Biyoloji Bölümü, öğrencilerine kimyanın temel kavramları hakkında bilgi vermek, edindikleri alt yapı ile birlikte yaratıcı ve yenilikçi araştırmacı kimliği kazandırarak, ulusal ve uluslararası seviyede yeniliklere imza atacak"Biyolog" lar yetiştirmek amacıyla 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında Zorunlu Hazırlık Sınıfı ile eğitim-öğretime başlamıştır.
  
Kazanılan DereceBölüm Lisans Programında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 başarı puanını (Toplam 240 AKTS) elde eden öğrenciler Biyoloji Bilimi alanında "Lisans Derecesi"ne sahip olurlar. Kendilerine Biyoloji alanında "Lisans Diploması" ve  "Biyolog" unvanı verilir.  
   
Derecenin Seviyesi      Lisans
 
Çalışma Şekli       Tam zamanlı
  
Kabul ve Kayıt Şartları

 1-Lise ve denge okul diploması

 2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen sınavlardan (YGS-LYS) yeterli başarı puanı almış olmak

 
Öncel Eğitim Tanımlaması  Daha önce yurt içi veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumunda alınıp, başarılmış olunan dersler için öğrenciler,  kesin kayıt yaptırdıktan sonra ilk hafta içinde başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri, ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Yönetim kurulunca uygun görülen derslerden öğrenci muaf tutulur. Biyolojinin tüm alt disiplinlere ait temel bilgilere sahip mezunlar yaşamın her alanında önemli bir yere sahip olabilirler. “Biyolog” ünvanına sahip bireyler araştırma ve inceleme merkezlerinde, kamu ya da özel sektörde istihdam olanaklarına sahiptirler. 
  
Derceye Yönelik Kurallar   Lisans Programında yer alan, öğrenim süreci boyunca almış olduğu derslerden en az CC notu ile geçmiş olmak ve 4,00 üzerinden en az 2.00 başarı puanına sahip olmak.
 
Program Profili   Bölümün temel hedefi; biyoloji ile ilgili konularda bilgi sahibi olan, teorik ve uygulamalı olarak kazandığı bilgi, birikim, deneyim ve becerilerini; biyoloji ve sağlık uygulayabilen, paylaşabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilen biyologlar yetiştirmektir.
  
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
    
Mezuniyet Şartları  Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olabilir.
 
Mezunların İstihdam Profilleri  Biyolojinin tüm alt disiplinlere ait temel bilgilere sahip mezunlar yaşamın her alanında önemli bir yere sahip olabilirler. “Biyolog” ünvanına sahip bireyler araştırma ve inceleme merkezlerinde, kamu ya da özel sektörde istihdam olanaklarına sahiptirler. 
   
Üst Derece Programlarına Geçiş Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
 
İletişim Bilgileri
Adres: Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü (05100) İpekköy Yerleşkesi/AMASYA
Telefon:+90 358 242 1613-14
Faks:+90 358 242 1616
E-Posta:amasyafenedebiyat@gmail.com
Web Adresi:http://www.amasya.edu.tr/akademik/fakulteler/fen-edebiyat-fakultesi/bolumler/fen-edebiyat-fakultesi/biyoloji.aspx
    
Bölüm Olanakları: Biyoloji Bölümü araştırma ve eğitim- öğretim için; 3 adet araştırma laboratuarı, 3 adet eğitim laboratuarı, 2 adet derslik ve 1 adet seminer salonuna sahiptir. Bölümümüzde lisans eğitiminin ve araştırmaların yürütülmesi için Derin dondurucu, pH metre, terazi, bitki öğütme makinası, iklim kabini, soğutmalı santrüfüj,saf su sistemi, laminar flow, etüv, ışık mikroskopları, homojenizatör  ve temel laboratuar araç ve gereçleri mevcuttur.