Kuruluş

Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Bakanlar Kurulu`nun 2002/4210 Sayılı Kararı ile 21 Haziran 2002 Tarih ve 24792 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak kuruluşu tamamlanan Fizik Bölümü, öğrencilerine fiziğin temel kavramları hakkında bilgi vermek, edindikleri alt yapı ile birlikte yaratıcı ve yenilikçi araştırmacı kimliği kazandırarak, ulusal ve uluslararası seviyede yeniliklere imza atacak "Fizikçi" ler yetiştirmek amacıyla 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında Zorunlu Hazırlık Sınıfı ile eğitim-öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Fizik Bölümü Lisans diploması verilir.
    Derecenin Seviyesi
Lisans Derecesi
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlayarak, sınavları başaran ve Fizik Lisans Programını kazanan öğrenciler kayıtlanırlar.
Öncel Eğitim Tanımlaması

Daha önce yurt içi veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumunda alınıp, başarılmış olunan dersler için öğrenciler,  kesin kayıt yaptırdıktan sonra ilk hafta içinde başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri, ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Yönetim kurulunca uygun görülen derslerden öğrenci muaf tutulur.

Derceye Yönelik Kurallar
Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Öğrencilerin dört yıl boyunca almak zorunda olduğu dersler zorunlu alan ve seçmeli alan olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Öğrenciler ilk dört yarıyılda temel fizik ve matematik derslerini aldıktan sonra son dört yarıyılda fizik ağırlıklı dersleri zorunlu ve seçmeli olarak okumaktadırlar. Bu program öğrencinin kendi ilgi alanına yakın dersleri seçme ve kendilerini yönlendirme olanağı sağlamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersin sınavına ilişkin başarı puanı, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanların ortalamasının % 40’ının, final veya varsa bütünleme sınav puanının % 60’ına ilavesi ile elde edilen puandır.    
Mezuniyet Şartları
Eğitim-öğretim programında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin tümü ile bitirme tezini başarıyla tamamlayan öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile diploma verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Fiziğin çeşitli mühendislik dallarının temelini oluşturması nedeniyle, mezun olan öğrencilerimiz endüstrinin çeşitli alanlarında araştırma ve geliştirme laboratuarlarında da yararlı hizmetler verebilmektedirler. Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Devlet Su İşleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, Özel Kuruluşların Kalibrasyon Merkezleri, Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Özel Hastanelerin Onkoloji Merkezleri, Nükleer Tıp Merkezleri, Fizik Tedavi Merkezleri ile kamu ve benzeri özel sektör kuruluşlarında araştırıcı, planlamacı ve sağlık fizikçisi olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Fizik Bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
İletişim Bilgileri
Adresi:Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü İpekköy Yerleşkesi/AMASYA
Telefonu:+90 358 242 1613-14
Faks:+90 358 242 1616
E-Posta:amasyafenedebiyat@gmail.com
Web Adresi:http://www.amasya.edu.tr/akademik/fakulteler/fen-edebiyat-fakultesi/bolumler/fen-edebiyat-fakultesi/fizik.aspx
    
Bölüm Olanakları

Fizik Bölümü’nde öğretim laboratuvarları ve araştırma laboratuvarları vardır: Fizik Bölümü Öğretim Laboratuvarları şunlardır: Genel Fizik Laboratuvarları (Mekanik ve Elektrik), Atom ve Molekül Fiziği Laboratuvarı, Elektronik Laboratuvarı, Optik laboratuvarı. Fizik Bölümü araştırma laboratuarları ise şunlardır: Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarı ve Katıhal Fiziği Araştırma Laboratuvarı.