Kuruluş
Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Bakanlar Kurulu`nun 2002/4210 Sayılı Kararı ile 21 Haziran 2002 Tarih ve 24792 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak kuruluşu tamamlanan Kimya Bölümü, öğrencilerine kimyanın temel kavramları hakkında bilgi vermek, edindikleri alt yapı ile birlikte yaratıcı ve yenilikçi araştırmacı kimliği kazandırarak, ulusal ve uluslararası seviyede yeniliklere imza atacak"Kimyager" ler yetiştirmek amacıyla 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında Zorunlu Hazırlık Sınıfı ile eğitim-öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bölüm Lisans Programında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 başarı puanını (Toplam 240 AKTS) elde eden öğrenciler Kimya Bilimi alanında "Lisans Derecesi"ne sahip olurlar. Kendilerine Kimya alanında "Lisans Diploması" ve  "Kimyager" unvanı verilir.  
    Derecenin Seviyesi
 Lisans
Çalışma Şekli
  Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
 

 1- Lise ve denge okul diploması

 2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen sınavlardan (YGS-LYS) yeterli başarı puanı almış olmak

Öncel Eğitim Tanımlaması
Daha önce yurt içi veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumunda alınıp, başarılmış olunan dersler için öğrenciler,  kesin kayıt yaptırdıktan sonra ilk hafta içinde başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri, ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Yönetim kurulunca uygun görülen derslerden öğrenci muaf tutulur.
Derceye Yönelik Kurallar
 Lisans Programında yer alan, öğrenim süreci boyunca almış olduğu derslerden en az CC notu ile geçmiş olmak ve 4,00 üzerinden en az 2.00 başarı puanına sahip olmak.
Program Profili
Bölümün temel hedefi; kimya ile ilgili konularda bilgi sahibi olan, teorik ve uygulamalı olarak kazandığı bilgi, birikim, deneyim ve becerilerini; kimya sektöründe uygulayabilen, paylaşabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilen kimyagerler yetiştirmektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Şartları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olabilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Bu bölümden mezun olanlar, ilaç, tekstil, seramik, gıda, kozmetik, otomotiv alanındaki çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma/geliştirme laboratuvarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında, hizmet verebilir ya da alanlarında araştırmacı olabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü İpekköy Yerleşkesi/AMASYA
Telefonu::+90 358 242 1613-14
Faks: +90 358 242 1616
E-Posta: amasyafenedebiyat@gmail.com
Web Adresi: http://www.amasya.edu.tr/akademik/fakulteler/fen-edebiyat-fakultesi/bolumler/fen-edebiyat-fakultesi/kimya.aspx
    
Bölüm Olanakları
Kimya Bölümü araştırma ve eğitim- öğretim için; 3 adet araştırma laboratuarı, 3 adet eğitim laboratuarı, 2 adet derslik ve 1 adet seminer salonuna sahiptir. Bölümümüzde lisans eğitiminin ve araştırmaların yürütülmesi için FT-IR, UV-VIS, manyetik duyarlılık terazisi  (gouy terzisi), mikrodalga sentez sistemi ve temel laboratuar araç ve gereçleri mevcuttur.