Kuruluş
Bölümümüz, çeşitli kurumların istatistikçi ihtiyacını karşılamak amacı ile 2013 yılında kurulmuştur. Şu an öğrencisi bulunmamaktadır.
Kazanılan Derece
Bölümümüzü başarıyla tamamlayan öğrencilere İstatistikçi lisans diploması verilecektir.
Derecenin Seviyesi
Bölümümüz lisans seviyesinde eğitim verecektir.
Çalışma Şekli
Bölümümüz tam zamanlı olarak eğitime devam edecektir.
Kabul ve Kayıt Şartları
Bölümümüze kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavlarından (LYS)  aldıkları puan ve tercihlerine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilir. Ayrıca, bölümümüz "Amasya Üniversitesi, Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi" kapsamında yabancı uyruklu öğrencileri kabul etmektedir. Bunların yanı sıra, yurt içi veya yurtdışında eşdeğer bir programda öğrenime başlamış öğrenciler yatay geçiş için başvuru yapabilirler.
Öncel Eğitim Tanınması
İstatistik Bölümü Eğitim Programında yer alan Yabancı Dil dersi için dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmekyedir. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler, Yabancı Dil dersinden muaf olurlar. Bunun yanı sıra, başka kurumlardan alınan ders içeriklerinin bölümümüzde verilen ders içerikleri ile uyumlu olması ve bölüm başkanlığının uygun görmesi halinde, öğrenci ilgili derslerden muaf tutulabilir.
Derceye Yönelik Kurallar
Bölümümüz öğrencilerinin, İstatistik alanında lisans derecesini elde ederek İstatistikçi ünvanını kazanmak için İstatistik Bölümü Eğitim Programında yer alan toplam 240 AKTS`lik derslerin tümünü başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.
Program Profili
Bölümümüz, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup, 3 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Araştırma görevlilerimizden 3 tanesi ÖYP kapsamında çesitli üniversitelerde lisansüstü öğrenimlerine devam etmektedir. Ayrıca bölümüz adına, Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Bursu ile 1416 sayılı kanun kapsamında öğrenim gören bir öğrenci bulunmaktadır. Amacımız, bilinçli, etik değerlere saygılı, analitik olarak düşünebilen, problemlere çözüm üretebilen, uluslararası düzeyde bilime ve teknolojiye katkıda bulunabilen bireyler yetiştirmektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler, bütün derslerden en az bir ara sınav ve birde dönem sonu yapılan final sınavına tabi tutulurlar. Ara sınavın/sınavların başarı notuna katkısı %40, final sınavının başarı notuna katkısı ise %60`tır. Bu sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir ve final sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bu sınavlar sonucunda, başarı notu 60 ve üzeri olan öğrenciler lgili dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları
İstatistik Bölümü Eğitim Programında yer alan toplam 240 AKTS`lik derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler "istatistikçi" ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, Eğitim Fakültelerinden "Pedagojik Formasyon Eğitimi" ve KPSS`den gerekli puanı alarak Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı okullara Matematik öğretmeni olarak atanabilirler veya dershane ve özel okullarda matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Bunların yanı sıra, çeşitli kamu kurumlarında, özel kuruluşlarda ve bankalarda araştırmacı olarak çalışabilirler. Başarılı mezunlarımız ise üniversitelerde araştırma veya öğretim görevlisi olarak çalışma olanağı bulabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bölümüzü başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilirler. 
İletişim Bilgileri
Adres: Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, İpekköy/Amasya - TURKEY
Telefon: +90-358-2421613
Faks: +90-358-2421616
E-Posta: mujganzobu@hotmail.com
Web Adresi: http://www.amasya.edu.tr/akademik/fakulteler/fen-edebiyat-fakultesi/bolumler/fen-edebiyat-fakultesi/matematik.aspx