Kuruluş

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2012 yılında kurulmuştur. Bölümün iki temel amacı vardır: Birincisi, sahasında temel eğitim almış uzmanlar yetiştirmek ve onları lisans üstü eğitim için hazırlamak; ikincisi, öğrencileri Türk Dünyasının bütününde öteki Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar yapabilecek seviyede hazırlamak. Bölümde dört yıllık bir lisans programı uygulanmaktadır.   Bölümde 3 Yardımcı Doçent Dr.,2 araştırma görevlisi vardır.

 

Kazanılan Derece
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI alanında Lisans Derecesi
Derecenin Seviyesi
Lisans
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Öncel Eğitim Tanımlaması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Amasya  Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Amasya Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Derceye Yönelik Kurallar
Bölümümüz öğrencilerinin, Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans derecesini elde ederek Türk Dili ve Edebiyatı mezunu ünvanını kazanmak için Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Programında yer alan toplam 240 AKTS`lik derslerin tümünü başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.
Program Profili
Bölümün iki temel amacı vardır: Birincisi, sahasında temel eğitim almış uzmanlar yetiştirmek ve onları lisans üstü eğitim için hazırlamak; ikincisi, öğrencileri Türk Dünyasının bütününde öteki Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar yapabilecek seviyede hazırlamak. 
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler, bütün derslerden en az bir ara sınav ve birde dönem sonu yapılan final sınavına tabi tutulurlar. Ara sınavın/sınavların başarı notuna katkısı %40, final sınavının başarı notuna katkısı ise %60`tır. Bu sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir ve final sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bu sınavlar sonucunda, başarı notu 60 ve üzeri olan öğrenciler lgili dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları
Kayıt oldukları lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş olan öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölüm mezunları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte; Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT`nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İpekköy/Amasya - TÜRKİYE
Telefonu:+90-358-2421613
Faks:+90-358-2421616
E-Posta:m.fatih.köksal@amasya.edu.tr
Web Adresi: http://www.amasya.edu.tr/akademik/fakulteler/fen-edebiyat-fakultesi/bolumler/fen-edebiyat-fakultesi/turk-dili-ve-edebiyati.aspx