Kuruluş
 
Kazanılan Derece
 TARİH alanında Lisans Derecesi
Derecenin Seviyesi
 Lisans
Çalışma Şekli
 Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
 Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Öncel Eğitim Tanımlaması
 Diğer Türk Yüksek Öğretim kurumlarında olduğu gibi Amasya Üniversitesi`nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması planlama aşamasındadır. Bölümlerin zorunlu derleri arasında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler, söz konusu sınavlara girebilme hakkınna sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olmaktadırlar.
Derceye Yönelik Kurallar
 
Program Profili
 Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Amaç öğrenciyi alan becerilerine de sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Bölümümüzün çalışma alanları Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ, Türkiye Cumhuriyeti ve Genel Türk Tarihi`dir. Bu doğrultuda bölüm akademisyen profili de geniş tutulmaya çalışılmaktadır. İstenilen öğrencinin daha sonra karşılacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını sağlayarak gerek kamu gerekse özel sektör alanında istedikleri yerlerde başta öğretmen olmak üzere çalışmalarını sürdürebilmeyi sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde yetenekli ve donanımlı tarihçi olarak yetiştirmektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
 Öğrenciler, bütün derslerden en az bir ara sınav ve birde dönem sonu yapılan final sınavına tabi tutulurlar. Ara sınavın/sınavların başarı notuna katkısı %40, final sınavının başarı notuna katkısı ise %60`tır. Bu sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir ve final sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bu sınavlar sonucunda, başarı notu 60 ve üzeri olan öğrenciler lgili dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları
 Kayıt oldukları lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş olan öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri
 Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde başta öğretmenlik, araştırma görevliliği, arşivcilik ve diğer kamu kurumlarında memurluk alanında çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavı ile başarı ortalamaları ve mülakat sınavını başararak lisansüstü programlarda (yüksek lisans ve doktora) öğrenim görebilirler
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İpekköy/Amasya - TÜRKİYE
Telefonu:  +90-358-2421613
Faks:  +90-358-2421616
E-Posta:

Web Adresi: www.amasya.edu.tr

http://amasya.edu.tr/akademik/fakulteler/fen-edebiyat-fakultesi/bolumler/fen-edebiyat-fakultesi/tarih.aspx 

 
Bölüm Ortakları