DERSLER PROĞRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. DÖNEM DERSLERİ
HEM 101 Hemşireliğe Giriş ve Yasal Yönleri X   X X X X X X X   X   X    
HEM 103 Anatomi     X X     X               X
HEM 105 Histoloji X   X X                     X
HEM 107 Biyokimya     X X                      
HEM 109 Psikoloji       X           X          
HEM 111 Fizyoloji     X X     X               X
HEM 113 Mikrobiyoloji-Parazitoloji     X X     X               X
TDK 101 Türk Dili-I X                   X        
YDI 101 Temel İngilizce-I   X                          
TİT 101 Atatürk İlk. ve İnk.Tar.-I X                            
Seçmeli Ders
HEMS121 Halk Oyunları X                            
HEMS123 Beden Eğitimi X                            
HEMS125 Masa tenisi X                            
2. DÖNEM DERSLERİ
HEM 102 Hemşirelik Esasları     X   X X X X   X X     X  
HEM 104 Beslenmeye Giriş X   X         X              
HEM 106 Kendini Tan.ve İletişim Yönt.                   X          
HEM 110 Hem. Esasları Yaz Stajı (4 Hafta)                              
HEM 115 Tıbbi Biyoloji ve Genetik     X X                      
YDI 102 Temel İngilizce-II   X                          
TİT 102 Atatürk İlk. ve İnk.Tar.-II X                            
TDK 102 Türk Dili-II X                   X        
Seçmeli Ders
HEMS116 Aile içi Etkileşim       X           X          
HEMS118 Tıbbi Terminoloji X   X X     X                
HEMS120 Embriyoloji       X                      
3. DÖNEM DERSLERİ
HEM 201 İç Hastalıkları Hemşireliği X   X X X   X X X X X X   X  
HEM 203 Hemşireliğe Özel Farmakoloji     X X     X               X
HEM 205 Patoloji     X X     X                
HEM 213 Bilgisayara Giriş ve Uygulamaları X                       X    
Seçmeli Ders
HEMS207 Proje Eğitimi                         X   X
HEMS209 Diyabet Hemşireliği     X X X   X X X X   X     X
HEMS211 Resim X                            
4. DÖNEM DERSLERİ
HEM 202 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği     X X     X X X X X X   X X
HEM 204 Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği X           X X X     X   X  
HEM 206 Afetlerde Hemşirelik ve İlk Yardım             X       X     X X
Seçmeli Ders
HEMS208 Onkoloji Hemşireliği       X           X       X  
HEMS210 Müzik X                            
HEMS212 Stresle Başetme       X       X     X       X
5.DÖNEM DERSLERİ
HEM 301 Doğum Kadın Sağ.ve Hast.Hemş.     X     X X X X X X X   X  
HEM 303 Meslek Tarihi ve Deontoloji X     X X X X   X X X   X    
HEM 305 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji X X X X X X X X     X   X X X
HEM 311 Araştırma Yöntemleri       X             X   X    
Seçmeli Ders
YDI 301 Seç.Mesleki İngilizce-I   X                          
HEMS313 Adli Olaylara Yaklaşım           X     X            
HEMS315 Sosyal Hizmet Alanları X             X              
6.DÖNEM DERSLERİ
HEM 302 Çocuk Sağlığı ve Hast.Hemş. X X X X X X X X X X X X X X X
HEM 310 Biyoistatistik X                   X   X    
HEM 312 Yoğun Bakım Hemşireliği X   X       X X X X X X X X  
HEM 314 Yoğun Bakım Hemş.Yaz Stajı                              
Seçmeli Ders
YDI 302 Seç.Mesleki İngilizce II   X                          
HEMS316 Çocuklarda Davranış Bozuklukları               X              
HEMS318 Sağlık Hukuku           X     X            
7.DÖNEM DERSLERİ
HEM 401 Ruh Sağ.ve Hast.Hemşireliği         X X X X X X X X X X X
HEM 403 Hemşirelikte Öğretim               X   X   X X X X
HEM 405 Yaşlılık ve Evde Bakım Hizmetleri X   X X           X   X X    
Seçmeli Ders
YDI 401 Seç.Mesleki İngilizce-III   X                          
HEMS407 Cinsel Eğitim     X         X              
HEMS409 Diyaliz Hemşireliği     X X X   X X X X   X     X
8.DÖNEM DERSLERİ
HEM 402 Halk Sağlığı               X   X X X X X X
HEM 404 Hemşirelikte Yönetim X     X X X X X X X   X X    
HEM 406 Sağlık Sosyolojisi X     X       X     X X X    
Seçmeli Ders
YDI 402 Seç.Mesleki İngilizce-IV   X                          
HEMS408 Rehabilitasyon Hemşireliği             X X X     X      
HEMS410 El sanatları X