DERSLER

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1. Dönem Dersleri

  SBP101 Sosyal Bilgilerin Temelleri

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  SBP103 Sosyal Psikoloji

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

  AİT101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi - I

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TÜR101 Türkçe I :Yazılı Anlatım -

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SBP105 Arkeoloji

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  YDÖ101 İngilizce - I

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EGT101 Eğitim Bilimine Giriş

X

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

 

 

  SBP107 Sosyoloji

X

X

X

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

X

 

 

  BIL109 Bilgisayar I

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dönem Dersleri

  YDÖ102 İngilizce - II

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

  AİT102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi - II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

  TÜR102 Türkçe II Sözlü Anlatım

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

  SBP108 Ekonomi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  SBP106 Felsefe

X

 

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

  SBP104 Eski Çağ Tarihi Ve Uygarlığı

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  SBP102 Genel Fiziki Coğrafya

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  BIL110 Bilgisayar II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dönem Dersleri

  SBP205 Siyaset Bilimine Giriş

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

  SBP203 İslam Öncesi Türk Tarihi Ve Kü

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

  SBP201 Türkiye Fiziki Coğrafyası

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  SBP207 Temel Hukuk

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  Eğitim Psikolojisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SBP213 (Alan Seçmeli I) Türk Medeniyet Tarihi

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

  SBP215 (Alan Seçmeli I) Jeomorfoloji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SBK217 (Genel Kültür Seçmeli I) Türk Dünyasının Bölgesel İncelenmesi

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

  SBK219 (Genel Kültür Seçmeli I) Teknoloji ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dönem Dersleri

  SBP202 Genel Beşeri Ve Ekonomik Coğrf

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  SBP210 Vatandaşlık Bilgisi

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

X

X

  SBP206 Ortaçağ Tarihi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  SBP204 Antropoloji

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

X

  SBK212 Türk Eğitim Tarihi

                               

  SBP208 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme

                               

  EGT202 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

  SBP214 (SEÇMELİ II) Türk Diplomasi ve Dış Politika Tarihi

                               

  SBP216 (SEÇMELİ II) Coğrafya Terminolojisi ve Metodolojisi

                               

  SBP218 (SEÇMELİ I) Cumhuriyet Döneminde Sosyal ve Ekonomik Gelişme

                               

  SBP220 (SEÇMELİ I) Türkiye`nin Turizm Değerleri

                               
 

5. Dönem Dersleri

  SMB 301 Öğretim Tek.Ve Materyal Tasarı

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SBP 301 Osmanlı Tarihi Ve Uygarlığı I

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

  SBP 303 Türkiye Beşeri Ve Ekonomik Coğ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  SBP 305 Yeni Ve Yakınçağ Tarihi

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SBP 307 İnsan Hakları Ve Demokrasi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  SBP 309 Ülkeler Coğrafyası

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  SGK 301 Topluma Hizmet Uygulamaları

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X

X

 

  SMB 303 Sınıf Yönetimi

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SBK 303 (SEÇMELİ II) Medya Okur Yazarlığı

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  SBK 305 (SEÇMELİ II) Türkiye’de Anayasal Gelişmeler

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

6. Dönem Dersleri

  SBM306Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yö

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SBM304 Özel Öğretim Yöntemleri - I

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

  SBM302 Ölçme Ve Değerlendirme

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SBP310 Siyasi Coğrafya

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  SBP308 Çağdaş Dünya Tarihi

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SBP306 İnsan İlişkiler Ve İletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

  SBP304 Sos. Bil. Sözlü- Yazı. Ed. İn

X

X

X

 

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

  SBP302 Osmanlı Tarihi Ve Uygarlığı - II

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

X

X

  SBK304 (SEÇMELİ III) Enerji Kaynakları ve Yönetimi

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  SBK302 (SEÇMELİ III) Siyasal Düşüncenin Gelişimi

                               
 

7. Dönem Dersleri

  SBM403 Özel Eğ.

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

  SBM405 Okul Deneyimi

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

  SBP403 Sosyal Bilg. Ders Kitabı. İnce

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

  SBP401 Türkiye Cumhuriyet Tarihi I

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SBP405 Günümüz Dünya Sorunları

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  SBM407 Özel Öğretim Yöntemleri II

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

X

  SBM401 Program Geliştirme

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Dönem Dersleri

  SBP402 Türkiye Cumhuriyet Tarihi II

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SBP404 Sosyal Proje Geliştirme

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

  SBM402 Rehberlik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SBM404 Öğretmenlik Uygulaması

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

  SBP406 Drama

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

  SBM406 (SEÇMELİ II) Bilgisayar Destekli Eğitim

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  SBM408 (SEÇMELİ II) Eğitim Siteminde Sorunlar, Eğilimler ve Gelişmeler

X

X

X

   

X

         

X

X

 

X

 

  SBM410 (SEÇMELİ II) Sağlık – Trafik ve İlkyardım Bilgisi

   

X

   

X

         

X

X

 

X