3. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
ISG 219 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 2 0 2 2
ISG 203 Yapı İşlerinde İş Sağ. ve Güv. 2 0 2 4
ISG 205 Yangından Korunma 2 1 3 5
ISG 207 Ergonomi 3 0 3 3
ISG 209 Çevre Koruma 3 0 3 3
ISG 217 Uyarı İşaretleri, Levha Standartları ve Koruyucu Ekipmanlar 3 0 3 3
ISG 215 Bina Yönetim Sistemleri 3 0 3 3
ISG 221 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 2 2
ISG 223 Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 3
ISG 225 Taşıma ve Depolama İşlerinde İş Güvenliği 2 0 2 2
TOPLAM
24
1
25
30
4. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
IGS 228 Acil Durum Yönetimi 3 0 3 4
ISG 210 Hasar Analizi 3 0 3 3
ISG 226 Toplam Kalite Yönetimi 2 0 2 2
ISG 216 Yönlendirilmiş Çalışma 2 1 3 4
ISG 218 Risk Yönetimi ve Değerlendirme 3 1 4 6
ISG 220 Bakım Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 3
ISG 222 Korunma Politikaları 3 0 3 3
ISG 224 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 3 0 3 5
TOPLAM
22
2
24
30