>
AKADEMİK PERSONEL
Öğr.Gör.M.Ali SELVİ Bölüm Başkanı
Öğr.Gör.Çağlayan YALÇIN Öğretim Görevlisi
Öğr.Gör.Turhan ARSLAN Öğretim Görevlisi
Öğr.Gör.Boğaçhan BAŞARAN
Öğretim Görevlisi