SIRALI

ÖÇ-1 :

Temel Matematik ve Fen Bilimi bilgisine sahip olur.

ÖÇ-2 :

Elektriksel devre elemanlarının yapısal ve işlemsel özelliklerini bilerek bu elemanların yer aldığı uygulamalar geliştirebilir.

ÖÇ-3 :

Deney tasarlayıp, yapıp sonuçlarını analiz edebilir.

ÖÇ-4 :

Elektrik teknikeri olarak mesleğini uygulamada özgüvene sahip olur.

ÖÇ-5 :

Elektrik alanındaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisine sahip olur.

ÖÇ-6 :

İletişim kurma, kendisini özgürce ifade edebilme ve yeni fikirler geliştirme becerisine sahip olur.

ÖÇ-7 :

Elektrik alanında alanıyla ilgili proje planlaması yapma ve detay belirleyebilme becerisine sahip olur.

ÖÇ-8 :

Elektrik sistemlerinin bakımını yapabilir ve elektrik sistemlerinde çıkan arızaları bulabilir.

ÖÇ-9 :

Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi gösterebilir.

ÖÇ-10 :

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisine sahip olur.

ÖÇ-11 :

Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.

 

YETKİNLİK

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bilgi

-Kuramsal -Uygulamalı

   Temel Matematik ve Fen Bilimi bilgisine sahip olur.

Beceriler

-Kavramsal -Bilişsel

   Elektrik alanındaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisine sahip olur.
   Elektrik alanında alanıyla ilgili proje planlaması yapma ve detay belirleyebilme becerisine sahip olur.
   Elektrik sistemlerinin bakımını yapabilir ve elektrik sistemlerinde çıkan arızaları bulabilir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

   Elektrik teknikeri olarak mesleğini uygulamada özgüvene sahip olur.
   Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi gösterebilir.

Öğrenme Yetkinliği

   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisine sahip olur.
   Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

   İletişim kurma, kendisini özgürce ifade edebilme ve yeni fikirler geliştirme becerisine sahip olur.

Alana Özgü Yetkinlik

   Elektriksel devre elemanlarının yapısal ve işlemsel özelliklerini bilerek bu elemanların yer aldığı uygulamalar geliştirebilir.
   Deney tasarlayıp, yapıp sonuçlarını analiz edebilir.

 

gi

-Kuramsal -Uygulamalı

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 

Temel Matematik ve Fen Bilimi bilgisine sahip olur.

 

1

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 

 1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.

 

Beceriler

-Kavramsal -Bilişsel

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 

Elektrik alanındaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisine sahip olur.

1,2

1

 

Elektrik alanında alanıyla ilgili proje planlaması yapma ve detay belirleyebilme becerisine sahip olur.

1,2

1,4

 

Elektrik sistemlerinin bakımını yapabilir ve elektrik sistemlerinde çıkan arızaları bulabilir.

1,2

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 

 1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
 2. Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
 3. Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
 4. Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 

Elektrik teknikeri olarak mesleğini uygulamada özgüvene sahip olur.

1,2,3

1

 

Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi gösterebilir.

1,2,3

1

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 1. Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.

Öğrenme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisine sahip olur.

1,3

1

 

Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.

1,3

1

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
 2. Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 

İletişim kurma, kendisini özgürce ifade edebilme ve yeni fikirler geliştirme becerisine sahip olur.

1,2

1

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 1. Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 2. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
 3. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 

Elektriksel devre elemanlarının yapısal ve işlemsel özelliklerini bilerek bu elemanların yer aldığı uygulamalar geliştirebilir.

1

 

 

Deney tasarlayıp, yapıp sonuçlarını analiz edebilir.

1

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.