SIRALI

ÖÇ-1 :

Elektronik cihazların tamirini yapabilir.

ÖÇ-2 :

Ses ve görüntü iletimi sistemlerini kurabilir.

ÖÇ-3 :

Gezgin iletişim alanında bilgi sahibidir.

ÖÇ-4 :

Telekom alt yapısını tanır.

ÖÇ-5 :

GSM, 3G, 4G ve geliştirilmekte olan popüler haberleşme sistemleri hakkında bilgi sahibidir.

ÖÇ-6 :

Mikrodenetleyicileri programlayabilir.

ÖÇ-7 :

Elektronik devrelerin baskı devresini bilgisayarda çizebilir.

ÖÇ-8 :

Elektronik devreleri gerçekleştirebilir

ÖÇ-9 :

Otomasyon sistemleri hakkında bilgi sahibidir.

ÖÇ-10 :

Kablolu ve kablosuz ağları kurabilir.

 

SINIFLANDIRILMIŞ

ETKİNLİK

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bilgi

-Kuramsal -Uygulamalı

   Gezgin iletişim alanında bilgi sahibidir.
    Telekom alt yapısını tanır.
    GSM, 3G, 4G ve geliştirilmekte olan popüler haberleşme sistemleri hakkında   

   bilgi sahibidir.
    Otomasyon sistemleri hakkında bilgi sahibidir.

Beceriler

-Kavramsal -Bilişsel

   Elektronik devrelerin baskı devresini bilgisayarda çizebilir.
    Elektronik devreleri gerçekleştirebilir

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

   Elektronik cihazların tamirini yapabilir.
    Ses ve görüntü iletimi sistemlerini kurabilir.
    Mikrodenetleyicileri programlayabilir.
    Kablolu ve kablosuz ağları kurabilir.

 

KARŞILAŞTIRMALI


-Kuramsal -Uygulamalı

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Gezgin iletişim alanında bilgi sahibidir.

1

1

Telekom alt yapısını tanır.

1

1

GSM, 3G, 4G ve geliştirilmekte olan popüler haberleşme

sistemleri hakkında bilgi sahibidir.

1

1

Otomasyon sistemleri hakkında bilgi sahibidir.

1

1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.

Beceriler

-Kavramsal -Bilişsel

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Elektronik devrelerin baskı devresini

bilgisayarda çizebilir.

1,2

2,3,4

Elektronik devreleri gerçekleştirebilir

2

2,3

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
 2. Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
 3. Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
 4. Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Elektronik cihazların tamirini yapabilir.

1,2,3

1

Ses ve görüntü iletimi sistemlerini kurabilir.

1,2,3

1

Mikrodenetleyicileri programlayabilir.

1

1

Kablolu ve kablosuz ağları kurabilir.

1,2,3

1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 1. Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.