AMAÇ VE ÖĞRENME ÇIKTILARI

Amaçlar

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programının amacı; öğrencilerini, yemek hazırlama, sunma ve konaklama ağırlama işletmelerinin yiyecek içecekle birimlerin yönetimi ile ilgili her türlü becerileri edinmelerini sağlayacak uygulama ağırlıklı bir eğitimle, konaklama ağırlama işletmelerinde müşteri istek ve beklentilerine uygun mutfak uygulamalarını yerine getirebilecek, dünya ve Türk mutfağının özgün örneklerini en iyi şekilde hazırlayabilecek ve aynı zamanda mesleki olarak kendilerini her ortamda ifade edebilecek aşçılar olarak yetiştirmektedir.

Programın Öğrenme Çıktıları

 1. Aşçılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
 2. Aşçılık mesleğindeki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
 3. Beslenme ile ilgili temel kuralları bilir ve mesleğine yansıtır.
 4. Hijyen ve sanitasyonla ilgili kurallarını bilir ve bütün uygulama süreçlerinde bu kurallara uyar.
 5. Aşçılık mesleğindeki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir.
 6. Aşçılık ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve sorunlara çözüm önerir.
 7. Aşçılık ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.
 8. Aşçılık ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
 9. Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır.
 10. Aşçılık mesleğindeki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
 11. Aşçılık ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
 12. Mutfakta faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar.
 13. Mutfakta işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır.
 14. Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır
 15. Aşçılık ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir.
 16. Aşçılık ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır.
 17. Mutfak ortamında birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
 18. Kendi kendine öğrenir, kendini ve zamanı yönetir ve kendi başarısını değerlendirir.
 19. Aşçılık mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
 20. Aşçılık ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
 21. Bireylerarası ve kültürler arası etkin iletişim kurar.
 22. Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
 23. Aşçılık ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar.
 24. Mutfaktaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
 25. Aşçılık ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
 26. Aşçılık mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 27. Aşçılık ile ilgili etik değerlere bağlı kalır.
 28. Aşçılık ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
 29. Uluslararası Yemekleri hazırlanması ve sunumunu yapar.
 30. Türk yemeklerinin hazırlanması ve sunumu yapar.
 31. Yiyecek işletmelerinde servis yöntemlerini kavratmak ve uygulatmak.
 32. Özel konuklarla ilgilenmek ve uygulanacak servisin önemini kavratmak.
 33. Mesleğin gerektirdiği etik kurallara sahip olmak.
 34. Mesleği ile ilgili maliyet ve fiyatlandırma hesaplamalarını yapar
 35. Yabancı dilde dinler-konuşmak ve bunu mesleğinde kullanmak

 

SINIFLANDIRILMIŞ

YETKİNLİK

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bilgi

-Kuramsal

-Uygulamalı

 • Aşçılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
 • Aşçılık ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır.
 • Aşçılık mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
 • Aşçılık ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
 • Aşçılık mesleğindeki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir

Beceriler

-Kavramsal

-Bilişsel

 • Aşçılık ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
 • Aşçılık ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
 • Aşçılık ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
 • Bireylerarası ve kültürler arası etkin iletişim kurar.
 • Aşçılık ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
 • Aşçılık mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Uluslararası Yemekleri hazırlanması ve sunumunu yapar.
 • Türk yemeklerinin hazırlanması ve sunumu yapar.
 • Yiyecek işletmelerinde servis yöntemlerini kavratmak ve uygulatmak.
 • Özel konuklarla ilgilenmek ve uygulanacak servisin önemini kavratmak.
 • Mesleğin gerektirdiği etik kurallara sahip olmak.
 • Mesleği ile ilgili maliyet ve fiyatlandırma hesaplamalarını yapar
 • Beslenme ile ilgili temel kuralları bilir ve mesleğine yansıtır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır
 • Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır.
 • Aşçılık ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir.
 • Mutfakta işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır.

Öğrenme Yetkinliği

 • Aşçılık ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
 • Kendi kendine öğrenir, kendini ve zamanı yönetir ve kendi başarısını değerlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Yabancı dilde dinler-konuşmak ve bunu mesleğinde kullanmak.
 • Mutfak ortamında birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
 • Bireylerarası ve kültürler arası etkin iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

 • Mesleğin gerektirdiği etik kurallara sahip olmak.
 • Hijyen ve sanitasyonla ilgili kurallarını bilir ve bütün uygulama süreçlerinde bu kurallara uyar.
 • Beslenme ile ilgili temel kuralları bilir ve mesleğine yansıtır.
 • Aşçılık ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar.

   

                                   KARŞILAŞTIRMALI                              

Bilgi

-Kuramsal -

Uygulamalı

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 • Aşçılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

1,2

1

 • Aşçılık ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır.

1

1

 • Aşçılık mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.

1

1

 • Aşçılık ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.

1

1

 • Aşçılık mesleğindeki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir

1

1

 • Aşçılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

1

1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 2. İlgili alanlarda ortaöğretimde kazanılan yetkinlikler temelinde kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırları tanımlar.
 1.  İlgili alanlarda ortaöğretimde kazanılan yetkinlikler temelinde kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırları tanımlar.

 

 

 

 

Beceriler

-Kavramsal

-Bilişsel

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 TYYÇ

TAY

 • Aşçılık ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.

2

2

 • Aşçılık ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.

2

2

 • Aşçılık ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.

1,2

2

 • Bireylerarası ve kültürler arası etkin iletişim kurar.

1,2

2

 • Aşçılık ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.

1,2

1,2

 • Aşçılık mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

1,2

2

 • Uluslararası Yemekleri hazırlanması ve sunumunu yapar.

2

2

 • Türk yemeklerinin hazırlanması ve sunumu yapar.

1,2

2

 • Yiyecek işletmelerinde servis yöntemlerini kavratmak ve uygulatmak.

1,2

2

 • Özel konuklarla ilgilenmek ve uygulanacak servisin önemini kavratmak.

1

1

 • Mesleğin gerektirdiği etik kurallara sahip olmak.

1

1

 • Mesleği ile ilgili maliyet ve fiyatlandırma hesaplamalarını yapar

1

1

 • Beslenme ile ilgili temel kuralları bilir ve mesleğine yansıtır.

1

1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1.  Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.
 2. Sözlü ve yazılı anlatım becerileri ile konvansiyonel ve sayısal ortamlarda görsel/ grafik anlatım ve modelleme becerilerine sahiptir

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 • Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır

2

3

 • Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır.

1

3

 • Aşçılık ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir.

1

1,3

 • Mutfakta işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır.

2

3

 • Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır

1,2

2

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 1.  Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket eder ve sorumluluk alır, bir proje hazırlar ve yürütür.
 2. Proje geliştirirken yaratıcılık sergiler.
 3. Öğrenme ortamlarında karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 4. Kendi başarımını ve başkalarınınkini değerlendirir ve geliştirir.  

Öğrenme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 • Aşçılık ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.

1,3

1,2,3,4

 • Kendi kendine öğrenir, kendini ve zamanı yönetir ve kendi başarısını değerlendirir.

1,2,3

1,2,3,4

     

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 1.  Daha ileri düzeyde öğrenme için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
 2. Enformasyonun doğası -- teknik altyapısı ve sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamı ve etkileri üzerinde eleştirel ve eytişimsel (diyalektik, eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) düşünür (karar verme ve bilgiye dayalı, sorumlu eylem için gerekli öğrenme becerilerine sahip olur, seçenekleri kavrar, tartışır, eldeki seçenekler üstünde sentez üretir, fikir oluşturur.)
 3. Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
 4. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 • Yabancı dilde dinler-konuşmak ve bunu mesleğinde kullanmak.

1,3

3

 • Mutfak ortamında birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.

1,2

1,2,3,4

 • Bireylerarası ve kültürler arası etkin iletişim kurar

1,3

3

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 1.  Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak ve iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve olası kullanıcılara/işverenlere sunar.
 2. İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlı bir dünya görüşünü dile getirir.
 3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar; dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
 4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 • Mesleğin gerektirdiği etik kurallara sahip olmak.

1,2

1,2,3

 • Hijyen ve sanitasyonla ilgili kurallarını bilir ve bütün uygulama süreçlerinde bu kurallara uyar.

1,2

1,2,3

 • Beslenme ile ilgili temel kuralları bilir ve mesleğine yansıtır.

1,2

1,2,3

 • Aşçılık ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar

1,2

1,2,3

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1.  Soyut ve somut problemler için yaratıcı yanıtlar/çözümler geliştirir.
 2. Alanıyla ilgili süreçlerde, olası toplumsal ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
 3. İlgili toplumsal, bilimsel ve etik sorunların bilgisine dayanarak yargıya varır.