Amaçlar
 Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programının amacı; bilimsel yöntemler ışığında nitelikli, mesleki bilgi ve mesleki yabancı dil ile donanımlı, sorumluluk taşıyabilen, sorunlara kolayca çözüm üretebilen özgüveni tam, iş ahlakına sahip, değişimlere ve gelişmelere açık, sektörün ve toplumun ihtiyaç duyduğu kalitede eğitimli bireyleri yetiştirmektir.
Programın Öğrenme Çıktıları
 

1- İletişim ile ilgili temel kavramları ve kuramları öğrenir, çözümler ve sorgular, kurumsal imaj, kurumsal kimlik, tutum, ikna, propaganda gibi kavramları ve ikna edici iletişimin süreçlerini bilir.

2- İletişimin iş hayatındaki gücünü özümser.

3- Kitle iletişim araçlarını ve kullanım metotlarını çözer.

4- Stratejik iletişim çabalarının işleyişini ve görevlerini özümser.

5- Halkla ilişkiler ve tanıtım alanı ile ilgili toplumsal sorunların çözümünde karar alır, uygular, üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirir ve gerektiğinde inisiyatif alır.

6- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.

7- Pazarlamanın temel kavramlarını öğrenerek pazar araştırmalarını yapar.

8- Pazarlama sektöründeki yeni gelişmeleri takip eder ve iletişim, tanıtım yöntemleriyle bütünleştirip uygular.

9- Tüketici eğilimlerini ve davranışlarını sorgulayıp yorumlar.

10- İletişim, halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım alanındaki yasal ve etik değerleri insan haklarını da gözeterek uygular ve çözüm üretir.

11- Medya, halkla ilişkiler ve reklam ilişkisini planlar, projelendirir ve uygular.

12- Alanının gerektirdiği bilgileri ekip çalışmaları çerçevesinde geliştirip uygular.

13- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

14- Sektörleri ve alt sektörleri sınıflandırıp kendi mesleğinin sektörler içindeki yerini ve önemini bilir.

15- Girişim ve girişimcilik ruhuna sahip olur ve işletme kurma süreci aşamalarını bilir.

16- İçinde bulunduğu ve bir parçası olduğu işletmenin yapısını bilir ve işlevlerini tanır.

17- Kurulu bir işletmenin fonksiyonlarını tanır ve fonksiyonları yönetme becerisi kazanır.

18- Ekonomik gelişmeleri takip eder ve mikro ekonomik göstergeleri okuyabilme becerisi kazanır.

 

BİLGİ

Kuramsal - Uygulamalı

 

                                 3- Kitle iletişim araçlarını ve kullanım metotlarını çözer.

                                 6- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.

                                 7- Pazarlamanın temel kavramlarını öğrenerek pazar araştırmalarını yapar.

                                  13- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini                                          kullanabilir.

BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı

1- İletişim ile ilgili temel kavramları ve kuramları öğrenir, çözümler ve sorgular, kurumsal imaj, kurumsal kimlik, tutum, ikna, propaganda gibi kavramları ve ikna edici iletişimin süreçlerini bilir.

5- Halkla ilişkiler ve tanıtım alanı ile ilgili toplumsal sorunların çözümünde karar alır, uygular, üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirir ve gerektiğinde inisiyatif alır.

8- Pazarlama sektöründeki yeni gelişmeleri takip eder ve iletişim, tanıtım yöntemleriyle bütünleştirip uygular.

14- Sektörleri ve alt sektörleri sınıflandırıp kendi mesleğinin sektörler içindeki yerini ve önemini bilir.

15- Girişim ve girişimcilik ruhuna sahip olur ve işletme kurma süreci aşamalarını bilir.

16- İçinde bulunduğu ve bir parçası olduğu işletmenin yapısını bilir ve işlevlerini tanır.

18- Ekonomik gelişmeleri takip eder ve mikro ekonomik göstergeleri okuyabilme becerisi kazanır.

YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

           12- Alanının gerektirdiği bilgileri ekip çalışmaları çerçevesinde geliştirip uygular.

Öğrenme Yetkinliği
  • 4- Stratejik iletişim çabalarının işleyişini ve görevlerini özümser.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  • 2- İletişimin iş hayatındaki gücünü özümser.
Alana Özgü Yetkinlik
  • 9- Tüketici eğilimlerini ve davranışlarını sorgulayıp yorumlar.
  • 10- İletişim, halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım alanındaki yasal ve etik değerleri insan haklarını da gözeterek uygular ve çözüm üretir.
  • 17- Kurulu bir işletmenin fonksiyonlarını tanır ve fonksiyonları yönetme becerisi kazanır.

 

 
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY

 3- Kitle iletişim araçlarını ve kullanım metotlarını çözer.

                                 6- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.

                                 7- Pazarlamanın temel kavramlarını öğrenerek pazar araştırmalarını yapar.

                                  13- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini                                          kullanabilir.

1 -
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY

 İletişim ile ilgili temel kavramları ve kuramları öğrenir, çözümler ve sorgular, kurumsal imaj, kurumsal kimlik, tutum, ikna, propaganda gibi kavramları ve ikna edici iletişimin süreçlerini bilir.

Halkla ilişkiler ve tanıtım alanı ile ilgili toplumsal sorunların çözümünde karar alır, uygular, üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirir ve gerektiğinde inisiyatif alır.

 Pazarlama sektöründeki yeni gelişmeleri takip eder ve iletişim, tanıtım yöntemleriyle bütünleştirip uygular.

 Sektörleri ve alt sektörleri sınıflandırıp kendi mesleğinin sektörler içindeki yerini ve önemini bilir.

 Girişim ve girişimcilik ruhuna sahip olur ve işletme kurma süreci aşamalarını bilir.

 İçinde bulunduğu ve bir parçası olduğu işletmenin yapısını bilir ve işlevlerini tanır.

 Ekonomik gelişmeleri takip eder ve mikro ekonomik göstergeleri okuyabilme becerisi kazanır.

1 -
  2 -
  1 -
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY

Alanının gerektirdiği bilgileri ekip çalışmaları çerçevesinde geliştirip uygular.

1,2 -
  2 -
Öğrenme Yetkinliği

 Stratejik iletişim çabalarının işleyişini ve görevlerini özümser.

3 -
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilme. 1,4 -

 İletişimin iş hayatındaki gücünü özümser.

2 -
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile uluslararası ilişkiler alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.   -
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY

 Tüketici eğilimlerini ve davranışlarını sorgulayıp yorumlar.

İletişim, halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım alanındaki yasal ve etik değerleri insan haklarını da gözeterek uygular ve çözüm üretir.

 Kurulu bir işletmenin fonksiyonlarını tanır ve fonksiyonları yönetme becerisi kazanır

1 -
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma. 1,2 -
halkla İlişkiler alanında güncel gelişmelere dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme. 1,2 -
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile uluslararası ilişkiler alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 2 -