Bölümün Eğitim Amaçları
1 ) Bu bölümün amacı, çalışma alanındaki görevi itibarıyle mühendis ile teknisyen arasında bulunan tekniker yetiştirmektir.
 
2 ) Teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip ara teknik eleman yetiştirmektir.
 
3 ) Temel yapısal bilgilerin yanı sıra, çağdaş bir inşaat teknikerinin iş hayatında gerek duyacağı sağlam bir yabancı dil bilgisi, bilgisayar becerisi gibi çeşitli donanımları kazanmış olmaları
 
4 ) Problem süreçlerinin çözüm aşamalarını tasarlayabilmek, çözümleri diğer disiplinler açısından ve toplumsal boyutlarda irdeleyebilecek bilgi ve duyarlılığa sahip olmaları
 
5 ) İnşaat sektöründe çalışacağı ortamlarda karşılaşılan problemlere çözüm getirme yeteneğini kazanmış olmaları
 
6 ) Sosyal yönleri, iletişim becerileri, yaratıcılık ve girişimcilikleri, inşaatçılık ruhları gelişmiş, takım çalışmalarına yatkın inşaatçı olmaları
 
7 ) Çevre bilinci gelişmiş, çevre sorunlarına duyarlı kişiliklere sahip olmaları
 
8 ) Ben merkezcilikten uzak biz merkezli olmaları
 
9 ) Öğrencileri gerekli olan teknik bilgi ve becerinin yanı sıra etik değerlere de sahip birer teknik eleman olarak yetiştirmek
 
10 ) Öğrencilerin görev aldıkları kurum ve kuruluşlarda yöneticilik yapabilecek nitelikte yetişmelerini sağlamak
 
11 ) Öğrencileri meslektaşlarıyla rekabet edebilecek özelliklere sahip, sorgulayan, analiz eden, karar veren kalitede yetiştirmek
 
12 ) Öğrencilere uzmanlığa ve bilimselliğe önem veren, teknolojiyi en üst düzeyde kullanabilen özellikler kazandırmak

 

Öğrenme Çıktıları 

ÖÇ-1 :

TAtatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidir

ÖÇ-2 :

 Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olur.

ÖÇ-3 :

İnşaat alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.

ÖÇ-4 :

İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir

ÖÇ-5 :

 İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular

ÖÇ-6 :

Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir

ÖÇ-7 :

Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir

ÖÇ-8 :

İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir

ÖÇ-9 :

İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır

ÖÇ-10 :

Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir

ÖÇ-11 :

Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.