Amaçlar

 Amasya Üniversitesi, Merzifon Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Gazetecilik ve Habercilik Bölümü altında yer alan Basın ve Yayıncılık Programının temel amacı; haber medyasının yanı sıra, medya sektörünün farklı alanlarında çalışabilecek donanıma sahip, üretken ve eleştirel bireyler yetiştirmektir.

Basın ve Yayıncılık Programı, çağdaş bilimin ışığında kitle iletişimi alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek öğrenim sürecine aktarmayı amaçlamaktadır.

Kadrosundaki öğretim elemanlarının "hayat boyu öğrenme" ilkesine inandığı bu program özellikle meslek liselerinden gelen öğrencilerimiz için geleceğe umutla bakacakları bir pencere olmaktadır.

2 yıllık ön lisans eğitimin ardından öğrencilerimiz dilerlerse Dikey Geçiş Sınavı ile eğitimlerini 4 yıllık lisans programına tamamlayabilirler. Öğrencilerimizin Açık Öğretim’e doğrudan devam edebilme hakları da mevcuttur. Öğrencilerimiz hem okurken hem de mezun olur olmaz iş bulabilmektedirler.

Programın Öğrenme Çıktıları
 Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

ÖÇ-1 :

 Haber konusu seçme ve haber için bilgi toplama aşamasından haber kaynaklarını seçme ve baskı aşamasına kadar tüm temel bilgilere sahip olur,

ÖÇ-2:

Haberin siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal boyutları hakkında bilgi sahibi olur,

ÖÇ-3 :

 Temel fotoğrafçılık bilgisine sahip olur, haber fotoğrafına ilişkin nitelikleri bilir ve üretebilir

ÖÇ-4:

Gazete ve gazeteciliğin tarihsel gelişimine ilişkin bilgi sahibi olur ve günümüz yaklaşımlarıyla karşılaştırabilir 

ÖÇ-5 :

 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur,

ÖÇ-6 :

Ulusal ve uluslararası güncel siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel gelişmeleri takip edebilir ve analitik yorumlar yapabilir,

ÖÇ-7 :

 Gazete, dergi ve web tasarımı yapabilir,

ÖÇ-8 :

 Bağımsız davranabilme, takım çalışması yapabilme, inisiyatif kullanabilme ve yaratıcılık becerilerine sahip olur,

ÖÇ-9 :

 Sosyal sorunlara yaklaşımda iletişim kuramlarından nasıl yararlanabileceğini bilir ve Kuramların toplumsal yaşamla olan bağlarını kavrar,

ÖÇ-10 :

 Haber redaksiyonu ve editasyonunu yapabilir,

ÖÇ-11 :

Muhabirliğin farklı alanlarında uzmanlaşma beceri ve esnekliğine sahip olur,

ÖÇ-12:

Medya sektörünün yapısı, sorunları, işletme ve yönetimine ilişkin özellikleri kavrayabilir,

ÖÇ-13:

Medyadaki cinsiyetçi ve ayrımcı söylemlere karşı farkındalık kazanarak insan hakları haberciliği konusunda bilinç sahibi olur ve medya ürünlerinin eleştirel okumasını yapar,

 

Haber konusu seçme ve haber için bilgi toplama aşamasından haber kaynaklarını seçme ve baskı aşamasına kadar tüm temel bilgilere sahip olur,P.Ç.2Haberin siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal boyutları hakkında bilgi sahibi olur,P.Ç.3Temel fotoğrafçılık bilgisine sahip olur, haber fotoğrafına ilişkin nitelikleri bilir ve üretebilirP.Ç.4Gazete ve gazeteciliğin tarihsel gelişimine ilişkin bilgi sahibi olur ve günümüz yaklaşımlarıyla karşılaştırabilirP.Ç.5İletişim bilimi ve alt disiplinleri hakkında kuramsal bilgi birikimine sahip olurP.Ç.6Temel hukuk ve basın hukuku konusunda yeterli ve gerekli bilgiye sahibi olur,P.Ç.7Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur,P.Ç.8Gazetecilik alanındaki yeni gelişmeleri takip ederek, gazetecilikle ilgili mesleki pratikleri edinebilir,P.Ç.9Ulusal ve uluslararası güncel siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel gelişmeleri takip edebilir ve analitik yorumlar yapabilir,P.Ç.10Haber redaksiyonu ve editasyonunu yapabilir,P.Ç.11Gazete, dergi ve web tasarımı yapabilir,P.Ç.12Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik alanında kullanabilir,P.Ç.13Bağımsız davranabilme, takım çalışması yapabilme, inisiyatif kullanabilme ve yaratıcılık becerilerine sahip olur