Programın Amacı

Bu programın amacı; sivil havacılık sektöründeki özel kuruluşların (havayolu işletmeleri, havaalanı/terminal işletmeleri, yer hizmetleri işletmeleri, genel havacılık işletmeleri vs.) işletmecilik konularında ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanı uluslararası gereklilikler doğrultusunda yetiştirmektir.  

Programın Öğrenme Çıktıları
 Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;                             
ÖÇ- 1: 

Sivil havacılık alanındaki genel kavramları tanımlamak/açıklamak.

ÖÇ- 2:

Sivil havacılık alanı ile ilgili edindiği teorik ve uygulama bilgilerini sivil havacılık kurum ve kuruluşlarında kullanabilmek.

ÖÇ- 3: 

Sivil havacılık alanı ile ilgili temel kavram ve ilkeler konusunda en az bir yabancı dilde ileri düzeyde bilgiye sahip olmak.

ÖÇ- 4:  Sivil havacılık alanıyla ilgili mevcut verileri yorumlamak, değerlendirmek, sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak.
ÖÇ- 5:  Hava taşımacılığı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini hava taşımacılığı ile ilgili kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurarak, yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşmak
ÖÇ- 6: Hava taşımacılığı alanındaki konularda kapsamlı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütmek; bunun için bilgiye erişmek ve bu amaçla kaynak araştırması yapmak, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmak.
ÖÇ-7:  Alanında edindiği bilgileri/becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirmek.
ÖÇ- 8:  Hava taşımacılığı sektöründeki işletmelerin yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince ve bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olmak.
ÖÇ- 9:  Sivil havacılık ve işletmecilik ile ilgili temel konularda yeterli hukuksal bilgi birikimine sahip olmak.
ÖÇ- 10:  Sivil havacılık alanında ilgili kurumlarla (Havayolu şirketleri, Yer Hizmeti İşletmeleri v.s.) mevzuata uygun yazılı anlaşmalar yapmak.
ÖÇ- 11: 

İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri kavrayabilmek. Fonksiyonlar arası ilişkileri ve etkileşimleri sınıflandırmak ve açıklamak. 

ÖÇ- 12: 

Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak.

ÖÇ- 13
Etik değerlerle ilgili sorumluluk bilincine sahip olmak.