Amaçlar

 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nın amacı; İş Sağlığı ve Güvenliği alanına yönelik gerekli her türlü uygulama ve faaliyetleri analitik düşünerek, belirlenmiş kalite kriterleri doğrultusunda yapabilecek sorumluğu alabilen, sosyal anlamda kendini geliştirerek çevresinin, ülkesinin ve dünyanın farkında olan, etkili iletişim becerilerini kullanarak çevresiyle yapıcı ve doğru bir iletişim kurabilen, yaşam boyu öğrenme vizyonunu gerçek anlamda kavrayarak öğrenme yetkinliğini kazanmış, bireyler yetiştirmektir.

Programın Öğrenme Çıktıları
 

ÖÇ-1 :

Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak.

ÖÇ-2:

 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme.  

ÖÇ-3 :

 Problemlerin çözümünde, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.

ÖÇ-4:

 İş sağlığı ve güvenliği hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanmak.

ÖÇ-5 :

 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak.

ÖÇ-6 :

 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak.

ÖÇ-7 :

Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma. 

ÖÇ-8 :

 İş sağlığı ve güvenliğine  yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak.

ÖÇ-9: 

 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak.

ÖÇ-10:      

Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak

ÖÇ-11:

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek, kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek.

ÖÇ-12:

İş güvenliği ve işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.

ÖÇ-13:

Matematik, Fen Bilimleri ve Temel Mühendislik konularında alanı ile ilgili temel bilgileri ve uygulamalı bilgileri kazanır.