Amaçlar

Giyim Üretim Teknolojiisi Programı’nın amacı; Giyim Üretim alanına yönelik gerekli her türlü uygulama ve faaliyetleri analitik düşünerek, belirlenmiş kalite kriterleri doğrultusunda yapabilecek sorumluğu alabilen, sosyal anlamda kendini geliştirerek çevresinin, ülkesinin ve dünyanın farkında olan, etkili iletişim becerilerini kullanarak çevresiyle yapıcı ve doğru bir iletişim kurabilen, yaşam boyu öğrenme vizyonunu gerçek anlamda kavrayarak öğrenme yetkinliğini kazanmış, bireyler yetiştirmektir.

 

Programın Öğrenme Çıktıları                                                                                                                                                                                   

SIRALI

ÖÇ-1 :

Hazır Giyim/Konfeksiyon endüstrisinde yapılan işlemleri bilme ve yapabilme

ÖÇ-2 :

Hazır Giyim/Konfeksiyon endüstrisinde malzeme seçimi yapma, gerekli araç- gereç ve makineleri tanıma ve kullanabilme

ÖÇ-3 :

Hızlı ve doğru kararlar alabilme ve farklı ortam ve pozisyonlara uyum sağlama

ÖÇ-4 :

Hazır Giyim/Konfeksiyon alanı ile bilgileri diğer tekstil alanı ile ilgili bölümlere transfer edebilme

ÖÇ-5 :

İş akışını izleme, değerlendirme, analitik düşünme, problem çözme ve gerekli önlemleri kaynakları değerlendirme ve maliyet hesabı yapabilme

ÖÇ-6 :

İşletme yönetimi, işletme organizasyonu ve pazarlama konularında bilgi sahibi olma

ÖÇ-7 :

Kalite bilincine sahip olma ve ürün çıktılarında kalite standartlarını oluşturabilme

ÖÇ-8 :

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme

ÖÇ-9 :

Mesleki bilgiye ulaşma ve araştırma-geliştirme

ÖÇ-10 :

Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bilişim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanabilme

ÖÇ-11 :

Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme

ÖÇ-12 :

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme

ÖÇ-13 :

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olabilme

ÖÇ-14 :

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi

ÖÇ-15 :

Matematik ve fen bilgilerini mesleğine uygulayabilme becerisi

ÖÇ-16 :

En az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi

ÖÇ-17 :

Atatürk İlkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma

 

SINIFLANDIRILMIŞ

ETKİNLİK

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bilgi

-Kuramsal

-Olgusal

- Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip

  olma

- İşletme yönetimi, işletme organizasyonu ve pazarlama konularında bilgi sahibi

  olma

Beceriler

-Bilişsel

-Uygulamalı

- Hazır Giyim/Konfeksiyon endüstrisinde yapılan işlemleri bilme ve yapabilme

- Hazır Giyim/Konfeksiyon endüstrisinde malzeme seçimi yapma, gerekli araç- gereç

  ve makineleri tanıma ve kullanabilme

- Matematik ve fen bilgilerini mesleğine uygulayabilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme

- Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olabilme

Öğrenme Yetkinliği

- Mesleki bilgiye ulaşma ve araştırma-geliştirme

- Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim, teknoloji ve çağdaş konular

  hakkında gelişmeleri izleyerek  kendini geliştirebilme

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

- Hızlı ve doğru kararlar alabilme ve farklı ortam ve pozisyonlara uyum sağlama

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi

- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde

  tutarlı olabilme

- En az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi

- Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bilişim teknolojilerinin etkin bir şekilde

  kullanabilme

Alana özgü yetkinlik

- Hazır Giyim/Konfeksiyon alanı ile bilgileri diğer tekstil alanı ile ilgili bölümlere

  transfer edebilme

- İş akışını izleme, değerlendirme, analitik düşünme, problem çözme ve gerekli

  önlemleri kaynakları değerlendirme ve maliyet hesabı yapabilme

- Kalite bilincine sahip olma ve ürün çıktılarında kalite standartlarını oluşturabilme

 

KARŞILAŞTIRMALI

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi

 

 

 

 

 

 

 

-Kuramsal

-Olgusal

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

- Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin

  kuruluş tarihi bilgisine sahip olma

1

1

- İşletme yönetimi, işletme organizasyonu ve pazarlama

   konularında bilgi sahibi olma

1

1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.

Beceriler

-Bilişsel

- Uygulamalı

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

- Hazır Giyim/Konfeksiyon endüstrisinde yapılan işlemleri

  bilme ve yapabilme

1,2

1,2

- Hazır Giyim/Konfeksiyon endüstrisinde malzeme seçimi

  yapma, gerekli araç- gereç ve makineleri tanıma ve

  kullanabilme

1,2

1,2

- Matematik ve fen bilgilerini mesleğine uygulayabilme

  becerisi

1

1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme

2,3

2,3

- Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme

  yetisine sahip olabilme

1

1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 1. Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.
 2. Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 3. Proje süreçleri içinde yer alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

- Mesleki bilgiye ulaşma ve araştırma-geliştirme

1,2

1,3

- Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim,

  teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri

  izleyerek  kendini geliştirebilme

3

2

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1.  Alanında edindiği  temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

2.  Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

3.  Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

 1. Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.
 2. Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır.
 3. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

- Hızlı ve doğru kararlar alabilme ve farklı ortam ve

  pozisyonlara uyum sağlama

1,2

1,2

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi

1,2

1,2

- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile çevre konularına

  duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme

1,2

1,2

- En az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki

  alanda kullanma becerisi

3

3

- Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bilişim

  teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanabilme

4

4

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi`nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

 1. Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
 2. Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.
 3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana özgü yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

- Hazır Giyim/Konfeksiyon alanı ile bilgileri diğer tekstil

  alanı ile ilgili bölümlere transfer edebilme

1

1,2

- İş akışını izleme, değerlendirme, analitik düşünme,

  problem çözme ve gerekli önlemleri kaynakları

  değerlendirme ve maliyet hesabı yapabilme

1

1,2

- Kalite bilincine sahip olma ve ürün çıktılarında kalite

  standartlarını oluşturabilme

1,2

1,2

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Alanında başarıyla uygulama yürütür.
 2. Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
 3. Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.