Amaçlar
 Okulumuz bünyesinde bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programının temel amacı bu alandaki boşluğu dolduracak gıda, ilaç ve kozmetik sanayinde ekonomik değeri olan tek ve/veya çok yıllık tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması ve kimyasal içerikleri ve analiz yöntemleri hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip olan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesidir.
Programın Öğrenme Çıktıları
 

 

SIRALI

ÖÇ-1:

Temel bilgisayar bilgisini geliştirmek, ofis ve paket programlarının kullanılmasını sağlama

ÖÇ-2:

Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği koruma, ekonomiye kazandırma ve sürdürülebilirliğini sağlama

ÖÇ-3:

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme, takım çalışması yapabilme

ÖÇ-4:

Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşma, kaynak araştırması yapma, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olabilme

ÖÇ-5:

Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilme

ÖÇ-6:

Bitki türlerinde genetik ve ıslah konularını öğrenebilme

ÖÇ-7:

Bitkisel üretim için gerekli temel bilim konularını öğrenebilme

ÖÇ-8:

Ziraat, mikrobiyoloji, gıda, kimya ve pazarlama dallarında temel bilgileri kavrama

ÖÇ-9:

Bitkilerin morfolojik, anatomik, sitolojik, fizyolojik ve biyokimyasal yapıları hakkında bilgi sahibi olmak

ÖÇ-10:

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

 

SINIFLANDIRILMIŞ

YETKİNLİK

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bilgi

-Kuramsal

-Uygulamalı

 Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilme

Temel bilgisayar bilgisini geliştirmek, ofis ve paket programlarının kullanılmasını sağlama

Beceriler

-Kavramsal

-Bilişsel

 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşma, kaynak araştırması yapma, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olabilme

Bitkilerin morfolojik, anatomik, sitolojik, fizyolojik ve biyokimyasal yapıları hakkında bilgi sahibi olmak

Ziraat, mikrobiyoloji, gıda, kimya ve pazarlama dallarında temel bilgileri kavrama

Bitki türlerinde genetik ve ıslah konularını öğrenebilme

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme, takım çalışması yapabilme

Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği koruma, ekonomiye kazandırma ve sürdürülebilirliğini sağlama

Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilme

Öğrenme Yetkinliği

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşma, kaynak araştırması yapma, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olabilme

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme, takım çalışması yapabilme

Alana Özgü Yetkinlik

 Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilme

Bitkisel üretim için gerekli temel bilim konularını öğrenebilme

 

KARŞILAŞTIRMALI

Bilgi

-Kuramsal -Uygulamalı

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilme

1

           1

Temel bilgisayar bilgisini geliştirmek, ofis ve paket programlarının kullanılmasını sağlama

1

1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 2. Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 

Beceriler

-Kavramsal

-Bilişsel

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşma, kaynak araştırması yapma, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olabilme

 2

 Bitkilerin morfolojik, anatomik, sitolojik, fizyolojik ve biyokimyasal yapıları hakkında bilgi sahibi olmak

3,4,5

3,4,5

 Ziraat, mikrobiyoloji, gıda, kimya ve pazarlama dallarında temel bilgileri kavrama

3,4,5

3,4,5

Bitki türlerinde genetik ve ıslah konularını öğrenebilme

3,5

3,5

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1.  Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarabilme

 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler kullanmalı
 2. Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yenilenmeli
 3. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamalı ve değerlendirmeli, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlamalı, analiz etmeli, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirmeli.
 4. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramlaştırma becerisine sahip olmalı, bilimsel yöntem ve tekniklerle incelemeli
 5. Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp geliştirmeli, veri toplamalı sonuçları analiz etmeli ve yorumlamalı.
 6. Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
 7. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler kullanır.
 8. Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
 9. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 10. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramlaştırma becerisine sahip olur bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 11. Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp geliştirir veri toplamalı sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme, takım çalışması yapabilme

1,2

1,2

Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği koruma, ekonomiye kazandırma ve sürdürülebilirliğini sağlama

3,4

3,4

Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilme

4

4

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

   1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

   2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

   3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

   4. Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynamalı.

   5. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilmeli

   1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

   2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

   3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

   4. Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.

   5. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.

Öğrenme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

1,3

1,3

 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşma, kaynak araştırması yapma, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olabilme

2,4

2,4

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

    1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

    2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

     3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme

     4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olma ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirebilme.

   1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

   2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

   3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

   4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme, takım çalışması yapabilme

1,2

1,2

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 6. Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanılabilme

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

3.Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 

4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

6. Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilme

1

1

Bitkisel üretim için gerekli temel bilim konularını öğrenebilme

1

1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.