SIRALI

Amaçlar

 Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksek Okulu Finans,  Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Maliye Programının temel amacı, öğrencilere, Bankacılık ve sigortacılık için gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmaktır
Programın Öğrenme Çıktıları

 ÖÇ-1: -Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, maliye ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

 ÖÇ-2: -Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.

 ÖÇ-3: -Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.

 ÖÇ-4: -Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.

 ÖÇ-5: -Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

 ÖÇ-6: -Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.

 ÖÇ-7: -Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

 ÖÇ-8: -İş hukuku ve sosyal güvenlik bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.

 ÖÇ-9: -Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.

 ÖÇ-10: -Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.

SINIFLANDIRILMIŞ

YETKİNLİK PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi -Kuramsal -Uygulamalı     Mali olaylar hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
Beceriler -Kavramsal -Bilişsel     Ara eleman olma bilgi ve becerisine sahip olur.
    Lisans eğitimine devam edebilecek düzeyde gerekli bilgi ve beceriye sahip olur.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği     Uygulamalı dersler sayesinde pratige yönelik çalışmalarını tamamlar
    Sahip oldukları bilgi ve becerileri iş hayatına uyarlarken toplumsal,bilimsel ve etik değerlere göre hareket edebilirler.

 

KARŞILAŞTIRMALI

Bilgi
-Kuramsal -Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mali olaylar hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır. 1  
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
  1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 
Beceriler
-Kavramsal -Bilişsel
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ara eleman olma bilgi ve becerisine sahip olur. 2  
Lisans eğitimine devam edebilecek düzeyde gerekli bilgi ve beceriye sahip olur. 1,2  
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
  1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
  2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Uygulamalı dersler sayesinde pratige yönelik çalışmalarını tamamlar 1,2,3  
Sahip oldukları bilgi ve becerileri iş hayatına uyarlarken toplumsal,bilimsel ve etik değerlere göre hareket edebilirler. 1,2,3  
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
  1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
  2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
  3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.