AIT102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2+0+2 

ECTS:2

Yıl / Yarıyıl  1. Yıl/2. Yarıyıl
Ders Düzeyi  Önlisans
Yazılım Şekli   Zorunlu
Bölümü  
Ön Koşul  Yok
Öğretim Sistemi  Yüzyüze
Dersin süresi  14 Hafta/Haftada 2 Saat Teorik
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili  Türkçe
Staj  Yok
 
Dersin Amacı
 Bu dersle öğrencilerin Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecini öğrenmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak dersin bir diğer amacı da öğrencilere Atatürk`ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :   Ülkesini, vatanını ve milletini tanıyarak, onlara uygun politikalar üreten bir şuura sahip olur.    
ÖÇ - 2 :  TBMM`nin kurulmasında yaşanan güçlükleri bilir.    
ÖÇ - 3 :  Milli Mücadelenin zorluklarını kavrar.    
ÖÇ - 4 :  Sevr Anlaşmasının neler getirdiğini tahlil eder.    
ÖÇ - 5 :  Lozan ile elde edilen kazanımları değerlendirir.    
ÖÇ - 6 :      
ÖÇ - 7 :      
ÖÇ - 8 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği
 Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1  Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin açılışı ve özellikleri  
 Hafta 2  Meclisin ilk faaliyetleri ve ilk kanunlar  
 Hafta 3  Meclise tepkiler, dahili isyanlar, karşıt topluluklar, Milli mücadelede basın  
 Hafta 4  Milli Mücadelede cepheler, güney ve güneydoğu cephesi  
 Hafta 5  Milli Mücadelede cepheler, doğu cephesi ve Ermeni sorunu  
 Hafta 6  Milli Mücadelede cepheler, Batı cephesi, ilk işgaller ve milli ordular  
 Hafta 7  Düzenli ordunun kuruluşu ve milli mücadelenin finansal kaynakları  
 Hafta 8  ARA SINAV  
 Hafta 9  Düzenli ordunun kuruluşu ve milli mücadelenin finansal kaynakları  
 Hafta 10   Milli Mücadelede cepheler, İnönü I, İnönü II, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz  
 Hafta 11   Milli Mücadelenin siyasi tarafı, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Anlaşması, Atatürk dönemi Türk dış politikası  
 Hafta 12  Siyaset, eğitim, kültür, hukuk ve sosyal alanlarda devrimler  
 Hafta 13   Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık)  
 Hafta 14 Atatürk İlkeleri (Laiklik, Devletçilik, Devrimcilik)  
 Hafta 15  Atatürk`ün hayatı  
 Hafta 16  DÖNEM SONU SINAVI  
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   
 
İlave Kaynak
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Arasınav  8  

40 

Kısa sınav      

 

Dönem sonu sınavı 16   

60 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim  2  14  28
Sınıf dışı çalışma 14  14 
Arasınav için hazırlık
Arasınav
Kısa sınav      
Dönem sonu sınavı için hazırlık
Dönem sonu sınavı

Toplam iş yükü

   

60