EDE202 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM 

T+U+K: 0+0+0 

AKTS: 8

Yıl / Yarıyıl 2. Yıl /  Bahar Dönemi
Ders Düzeyi Ön Lisans
Yazılım Şekli Zorunlu
Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Ön Koşul Yok
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Dersin süresi 30 iş günü
Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Onur ÇAPKULAÇ
Diğer Öğretim Elemeanı /Elemanları Öğr. Gör. Önder Mustafa GÜNAŞAN, Öğr. Gör. Selçuk KAYHAN
Öğretim Dili Türkçe
Staj Yok
 
Dersin Amacı
Öğrenciye mesleki deneyim kazandırmak.                                                                                                                                                 
Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :    
ÖÇ - 1 :  Mesleki Deneyim 1,2,3,4,5,6,7,8 2
ÖÇ - 2 :  Mesleki Beceri 1,2,3,4,5,6,7,8
ÖÇ - 3 :      
ÖÇ - 4 :      
ÖÇ - 5 :      
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Dersin İçeriği                                                                                                                                                                                                                   
Öğrenciler 30 iş günü kamu veya özel sektörde çalışarak tecrübe edinmektedir.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 Hafta Detaylı İçerik  

Önerilen Kaynak

 Hafta 1 İşyeri uygulaması    
 Hafta 2 İşyeri uygulaması    
 Hafta 3 İşyeri uygulaması    
 Hafta 4 İşyeri uygulaması    
 Hafta 5 İşyeri uygulaması    
 Hafta 6 İşyeri uygulaması    
  Sözlü Sınav, Dosya Değerlendirmesi    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Ders Kitabı / Malzemesi
   
 
İlave Kaynak                
   
 
Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Tarih Süre (Saat) Katkı (%)
Sözlü sınav      

60

Staj Dosyasının Değerlendirilmesi      

 40 

 
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı Haftalık süre (saat) Hafta sayısı Dönem toplamı
İşyeri eğitimi 40 6 240
Staj raporu hazırlama 1 6
Sözlü sınav için hazırlık

5

1 5
Sözlü Sınav 

Toplam iş yükü

   

252