EDE 202 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM II 0+2+0 ECTS-8
Yıl / Yarıyıl 2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders Düzeyi Ön Lisans
Yazılım Şekli Zorunlu
Bölümü Pazarlama Ve Reklamcılık
Ön Koşul Yok
Öğretim Sistemi Yüz yüze
Dersin süresi 30 gün
Öğretim Üyesi  
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri  
Öğretim Dili Türkçe
Staj 30 Gün
 
Dersin Amacı
Staj programının amacı devamlı olarak bir işe başlamadan önce öğrencilere özel bir kariyer alanında ilgilerini test etme olanağı sunmak, öğrencilerin edinilen teorik bilgileri uygulamaya aktarma becerisi ile kariyerleri alanında yetenek ve teknikler geliştirmelerini sağlamak, öğrencilerin akademik ortamdan çalışma ortamına uyum sağlamasına katkı yapmak ve öğrencilerin sorumluluk anlayışlarını artırmaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

   
ÖÇ - 1 :

İlgilenilen çalışma alanı ile ilgili olarak yasal, mesleki ve etik çerçeve hakkında sağlam bir temel edindiğini ortaya koyabilir

1,3,4,5,6,7,8

1,2,5,6

ÖÇ - 2 :

Problem çözme kabiliyeti geliştirebilir ve bu kaabiliyetini mesleği ile ilgili değişik alanlarda kullanabilir

1,3,4,5,6,7,8

1,2,5,6

ÖÇ - 3 :

Mesleği ile ilgili alanlarda organizasyonel yetenekleri kullanarak işle ilgili ve kişiler arası problemleri çözebilir.

1,3,4,5,6,7,8

1,2,5,6

BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Staj, eğitim programı esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrenciye olanaklar sunar. İşle ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler staj kapsamında çalışma alanlarını kapsayan her hangi bir iş alanında 60 iş günü fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Seçilmiş olan staj yerinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak

 
 Hafta 2

Seçilmiş olan staj yerinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak

 
 Hafta 3

Seçilmiş olan staj yerinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak

 
 Hafta 4

Seçilmiş olan staj yerinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak

 
 Hafta 5

Seçilmiş olan staj yerinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak

 
 Hafta 6

Seçilmiş olan staj yerinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak

 
 Hafta 7

Seçilmiş olan staj yerinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak

 
 Hafta 8

Seçilmiş olan staj yerinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak

 
 Hafta 9

Staj raporunu tamamlama ve değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere ilgili akademik personele teslim etme.

 
 Hafta 10    
 Hafta 11    
 Hafta 12    
 Hafta 13    
 Hafta 14    
 Hafta 15    
 Hafta 16    
 

Ders Kitabı / Malzemesi

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Proje

9

 

200

100

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Proje

25

8

150

Toplam iş yükü