TETP206 ERKEK GİYSİ KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ 2+1+2 AKTS:5       
Yıl / Yarıyıl 2. Yıl / Güz Dönemi
Ders Düzeyi Önlisans
Yazılım Şekli Zorunlu
Bölümü Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri
Ön Koşul Yok
Öğretim Sistemi Yüz yüze, Grup çalışması
Dersin süresi 14 hafta - Haftada 2 saat teorik - 1 saat uygulama
Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Ayçin TAŞOLUK
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri Öğr. Gör. Pınar UYSAL, Öğr. Gör. Esra OK ZÖHRA
Öğretim Dili Türkçe
Staj Yok
 
Dersin Amacı                                                                                                                                                                                                          
 Bu ders ile öğrencilere, erkek giyimine ait temel ve model uygulamalı giysi kalıplarını hazırlama yeterlikleri kazandırılacaktır.                                        
                                                                                                                                                                          

Öğrenme Çıktıları

BÖÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

   
ÖÇ - 1 :

Temel erkek gömleği kalıbı hazırlamak

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15

3,4,6

ÖÇ - 2 :

Model uygulamalı erkek gömleği kalıbı hazırlamak

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15

3,4,6

ÖÇ - 3 :

Temel Erkek pantolon kalıbı hazırlamak

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15

3,4,6

ÖÇ - 4 :

Model uygulamalı erkek pantolon kalıbı hazırlamak

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15

3,4,6

ÖÇ - 5 :

Erkek yeleği kalıbı hazırlamak

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15

3,4,6

BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Temel erkek gömleği kalıbı,Erkek gömleği kol ve manşet kalıbı ,Erkek gömleği yaka, kapanma payı ve cep kalıpları,Model uygulamalı erkek gömleği kalıbı,Model uygulamalı erkek gömleği seri çizimi ,Temel erkek pantolon kalıbı,Kalıp uygunluk kontrolü,Vücut tiplerine göre erkek pantolon kalıbında yapılan düzeltmeler,Erkek pantolon seri çizimi,Model uygulamalı erkek pantolon kalıbı,Model uygulamalı erkek pantolonu ana ve yardımcı malzeme hesaplamaları,Temel erkek yeleği kalıbı,Model uygulamalı erkek yeleği kalıbı.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği                                                                                                                           

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

 Temel erkek gömleği kalıbı

 
 Hafta 2  Erkek gömleği kol ve manşet kalıbı  
 Hafta 3  Erkek gömleği yaka kalıbı  
 Hafta 4  Kapanma payı ve cep kalıpları  
 Hafta 5  Model uygulamalı erkek gömleği kalıbı  
 Hafta 6  Model uygulamalı erkek gömleği seri çizimi  
 Hafta 7  Temel erkek pantolon kalıbı   
 Hafta 8

 Ara Sınav

 
 Hafta 9  Kalıp uygunluk kontrolü  
 Hafta 10  Vücut tiplerine göre erkek pantolon kalıbında yapılan düzeltmeler  
 Hafta 11  Erkek pantolon seri çizimi  
 Hafta 12

 Model uygulamalı erkek pantolon kalıbı 

 
 Hafta 13  Temel erkek yeleği kalıbı  
 Hafta 14  Model uygulamalı erkek yeleği kalıbı  
 Hafta 15  Kalıp uygunluk kontrolü  
 Hafta 16  Dönem sonu sınavı  
 

Ders Kitabı / Malzemesi                                                                                                                                                                      

[1]

ERKEK YELEK KALIBI, Nazmiye AYDIN, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, MEGEP Ankara,2005

[2]

METRİK SİSTEMLE KALIP HAZIRLAMA, Wınıfred ALDRICH, Özgün Matbaacılık A.Ş. Ankara,1995

[3]

GİYİM SANAYİİ İÇİN SERİLEŞTİRME, Patrıck J. TAYLOR, Martın M. SHOBEN, Gaye Filmcilik Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Ankara,1995

 

İlave Kaynak                                                                                                                                                             

[1]

ERKEK GİYSİ KALIPLARI DERS NOTLARI                                                                                                   

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

 8

 

 40

Yıl içi çalışma

 

 

 

 

Dönem sonu sınavı

 16  

2

 60

                                                                                                                                                                

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

5

2

10

Laboratuar çalışması

10

4

40

Arasınav için hazırlık

3

6

18

Arasınav

3

2

6

Ödev

5

2

10

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

6

18

Dönem sonu sınavı

3

2

6

Toplam iş yükü

    150